En podd om lärande

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter nya gäster varje vecka.

Cathrin Ifver Stjernqvist AI i bildundervisning sätter fokus på normer

Hon trodde aldrig att hon skulle bli högstadielärare, för vem vill bli det? Idag är hon helt uppenbart glad i sin vardag i klassrummet och använder bildmediet för att lyfta viktiga frågor som handlar om värderingar och normer. Och hon är en av de lärare som omfamnat AI-verktygen för att utveckla ämnet just mot det. Som bildlärare ser Cathrin det som en definitiv möjlighet att bli kompis med de generativa AI-verktygen och när hon började sätta sig in i hur tekniken fungerar och vad som går att göra med den, såg hon fler möjligheter än svårigheter. Dels att kunna använda AI som en av teknikerna eleverna använda för att framställa bilder, dels för att analysera bilder utifrån fördomar och cementerade normer – genom att lära sig skriva sk prompt. dvs instruktioner till en AI. Hon ser bara fler användningsområden framåt och hon menar att det bara blir dumt att ställa olika konstarter mot varandra.

Avsnitt 168 är ett samtal med Cathrin Ifver Stjernqvist, lärare i bild på högstadiet i Uddevalla. Genom hennes Instagram-konto mrs_bildsprak kan du följa hennes undervisning kring normer, könsidentitet och värdegrund. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Jan Gradvall Jag skriver för att lära känna mig själv

Han har träffat världskända artister, musiker och kulturpersonligheter världen över, och drivkraften är att förstå deras musik, lära sig själv och sen likt en lärare, hjälpa andra ombord . Hans ord når ut till många och beskriver musiken som en plats att kliva in i för att förstå varifrån känslor kommer. Även de smärtsamma. I veckans avsnitt sätter han även ord på det ständiga lärande som både drivit honom själv och som han också ser som en förutsättning för att nå fram i livet. Möt musikjournalisten, författaren och människan som ständigt lär, Jan Gradvall. Aktuell med boken ABBA – vemod undercover (Bonniers) och inte minst i samband med Polarpriset 2024 som delas ut nu i maj och där han förstås intervjuat båda pristagarna Nile Rodgers och Esa-Pekka Salonen. Många är kändisarna han hängt med, men lyssna så får du veta vad som slog backstage och fest med Springsteen.

Missa inte avsnitt 167 av Livslångt, om lärande och utveckling som människa, genom musik, med Jan Gradvall! Programledare är Katarina Pietrzak på RISE. Bild på www.livslangt.se, Copyright/fotograf: Rickard L. Eriksson.

Magnus Nyström Från kunskap till förändring

Hur ser berättelsen om en hållbar tillvaro inom vår planets gränser egentligen ut? Och vad behöver vi lära, lära om och avlära, för att nå dit? Möt Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, expert på resiliens i marina och sociala-ekologiska system. Hans väg in i resiliensforskningen var inte helt självklar men idag handlar hans tillvaro om vikten av att bygga motståndskraft i sociala-ekologiska system för att hantera de utmaningar som vår pågående vår epok innebär. 

Så, vilka beteendeförändringar krävs på samhälls- och individnivå för att minska vår negativa påverkan på planeten? Kan vi fortfarande hinna förändra oss i tid? Hur kan vi lära för förändring och hantera känslor som skam, förlust och ångest kring klimatkrisen? Avsnitt 166 är ett samtal om att odla ett aktivt hopp trots en mörk utveckling och om hur vi faktiskt som mänsklighet, kan bygga en mer hållbar framtid. Veckans gäst är Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Josephine Selander Den kritiska bryggan mellan yoga och akademi

Från dans och teater till yoga och sen forskning. Veckans gäst har på pappret tagit stora steg mellan kropp och intellekt, men själv känner hon att allt hör ihop. Hon har startat ett yogainstitut och lärt ut yoga i TV, men hon ifrågasätter också många vedertagna uppfattningar som ofta kopplas ihop med både filosofi och utövande. Om kontemplativa tekniker, yogans och meditationens roll för fokus och koncentration och om hur buddhistiska praktiker har flyttat in i den moderna psykologin med tekniker som mindfulness och andra inlånade element. Möt Josephine Selander som utövar och utbildar inom yoga, men bestämt ifrågasätter det romantiska skimret över österländsk visdom, där mycket inom praktiken säljs som över 2000 år gammal visdom därifrån. Utan hellre talar om självreflektion.

Avsnitt 165 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Josephine Selander, idéhistoriker som doktorerat i modern historia, och som är grundare av viryayoga och skolan Nordiska Yogainstitutet där hon utbildar yogalärare. Josephine har skrivit flera böcker, däribland Dynamisk Yoga, Yoga för dig och Yoga & ACT samt hållit i över 60 yogaprogram på TV4.

Magnus Jernberg Lärande på liv och död

Han brinner för ett livslångt och kontinuerligt lärande, är konstant nyfiken och vill hela tiden plocka in nya perspektiv och sätt att se på världen, något han tackar sin gamla ledarskapslärare på officersutbildningen för. Idag är han själv utbildningsledare inom det svenska flygvapnet och har funderat mer än de flesta på allt det lärande som ett liv innebär. Och som i försvaret ytterst ju är – på liv och död. Välkommen in i ett samtal om det bildningsarv inom officerskåren som fortfarande lever kvar, om alla modeller för ledarskap, organisationsutveckling och lärande som försvaret mejslat ut till sådant som många andra sammanhang sedan tagit efter.

Avsnitt 164 är ett samtal om hur lärande skulle behöva utvecklas, om olika sorters lärande för olika syften, om lärande i fält och hur man lär – när det handlar om att rädda liv och försvara ett land. Veckans gäst är Magnus Jernberg, utbildningsledare i flygvapnet inom Försvarsmakten, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Johanna Thompson Den du är, världen som är vår, det du ser – är kemi

Hon brinner med hela sitt innersta för att vi alla ska förstå varför livet fungerar som det gör, vilka vi är och hur det kommer sig att kakao och socker direkt löser upp sig om mjölken är varm till skillnad från om den är kall. Svaret på alla de frågorna är – kemi. Hur funkar vår kropp? Varför hjälper huvudvärkstabletten? Vad är det som händer inuti oss när ett virus får fäste? Varför doftar pannkakorna så gott? Och vad innebär allt detta för vårt lärande?

Möt Johanna Thompson, kemisten som säljer in kemin som grunden för allt med en sällan skådad passion och övertygelse, och helst i kombination med att fler tjejer ska bjudas in och känna magin. Hon jobbar för att kemin och STEM-ämnena ska finnas med för alla och från första början, inte som tillval, utan som en självklarhet i varenda lärandemiljö som finns. Avsnitt 163 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Johanna Thompson, kemisten som folkbildar i TV4 likväl som i sin dotters kompisgäng och som arbetar på Avantor, en ledande global leverantör av avgörande produkter och tjänster till kunder inom biopharma, hälsovård, utbildning & statlig sektor, samt avancerade teknologier & tillämpade materialindustrier.

Joel Halldorf Kyrkan och boken i lärandets tjänst

Han har studerat kyrkans plats i människors liv och utveckling, är själv uppväxt inom den svenska frikyrkorörelsen och hans forskning är inriktad på religion och modernitet med en särskild uppmärksamhet på just frikyrkliga rörelser. Så här dagen efter påskveckan dyker vi i Livslångt in i kyrkans historia och dess roll i våra lärande samhällen – som faktiskt också utgör ursprunget till ett av de läromedel många fortfarande håller högt, nämligen boken. Möt Joel Halldorf, kyrkohistoriker och professor i kyrkohistoria, som bland annat utifrån sin senaste bok “Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar” – delar med sig av sina tankar om det livslånga lärande som kyrkan som nav i samhället förr stod för. Vi utforskar också hur formatrevolutionen från tryckta böcker till digitala plattformar, har påverkat vårt sätt att ta till oss kunskap.

Avsnitt 162 är ett samtal som både fokuserar på det förflutna och framtiden, ett samtal om hur vi kan ta oss an komplexiteten i vår digitala nutid och vilken roll kyrkan och boken kan spela i ett lärande samhälle idag. Veckans gäst är Joel Halldorf, författare, professor och högskolelektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm, samt skribent på Expressen Kultur. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Håkan Lidbo Ju konstigare nåt är, desto mer lär vi

Han var vid en tidpunkt en av världens mest produktiva producenter av elektronisk musik och har jobbat med storheter som Depeche Mode och Fatboy Slim. Idag producerar han inte skivor utan bygger konst och designar interaktiva och innovativa projekt med hjälp av musik, teknik och genom att tillsammans med andra hela tiden träna idégenerering. Möt Håkan Lidbo som utforskar och skapar i gränslandet mellan konst, musik, vetenskap, spel, teknik och samhälle och hör hans övertygelse om att vi med en utarmad kultur blir utarmade som både människor och samhällen, på ett sätt som hämmar vår utveckling.

Avsnitt 161 är ett samtal med Håkan Lidbo, producent, artist och innovatör på Idélabbet Rumtiden i Stockholm, som utforskar det konstiga och komplexa som är det vi behöver nya perspektiv på. Ett samtal om hur vi människor måste förstå mer hur en AI fungerar, för att kunna lära och förstå framtiden.

Maria Dollhopf KK-stiftelsens roll i Sveriges lärande

KK-stiftelsen har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom kompetensutveckling för livslångt lärande, inte minst genom sitt expertkompetens-program. Inom detta unika program matchas akademins specialistkunskaper med näringslivets behov, med en särskild inriktning på att inkludera företag från början – för att säkerställa relevans och konkurrenskraft. Dessutom deltog stiftelsen aktivt i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Möt Maria Dollhopf från stiftelsen med fokus på att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet, högskolor samt specialhögskolor. Där även samarbeten med näringslivet är en central del av verksamheten. Avsnitt 160 är ett samtal med programansvarig för KK-stiftelsens program Expertkompetens – Maria Dollhopf. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Lars Andersson 60 år på jobbet!

Under ett helt långt arbetsliv har han jobbat och lärt – och lärt och jobbat. Nyfikenheten tar aldrig slut och den har han packat ner i sina resväskor och tagit med sig jorden runt, tillsammans med den för honom viktigaste frågan av dem alla – varför fungerar allt som det gör? Möt Lars Andersson med ett snart 60-årigt yrkesliv som fortfarande i allra högsta grad är pågående och hör om hans bokstavligen livslånga lärande, ett lärande som började innan programledaren ens var född. Avsnitt 159 är ett samtal mellan de båda kollegorna på RISE, Katarina Pietrzak och ingenjören, utredaren och fågelskådaren Lars Andersson.