En podd om lärande

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Annika Engström JTU Inkluderande lärande genom problemlösning

För att en verksamhet ska bli lärande krävs tid, resurser och mod. Det handlar om en ledningsfråga, där man kan styra verksamheten att bli lärande och där alla behöver inkluderas. Men det kan också kännas riskfyllt och för medarbetare som inte har fått träna på att vara med och tänka på 20 år kan det vara svårt att komma igång. I det här livesända avsnittet från mässan Elmia Subcontractor i Jönköping i november 2022, pratar vi om hur man kan och måste avsätta tid och resurser för lärande, och varför det är viktigt att förstå de generella villkoren för produktionspersonal för att förstå lärandet. Möt Annika Engström, docent i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan i Jönköping, som forskar på ledarskap, förändringsprocesser och lärande kopplat till det. I ett samtal med Katarina Pietrzak på RISE, pratar vi från scenen på mässan om varför vi inte kan fortsätta dela upp människor i tänkare och utförare. Det är avsnitt 93 och Livslångt produceras av Sandra Löv.

Leif Denti GU Fler behöver skruva ner hatthyllan

Innovation – vad är det egentligen? Idag pratar vi mycket i samhället om att vi behöver radikal innovation för att klara den omställning, förändring och transformation vi lever i. Men hur åstadkommer man innovation på riktigt? Och vad kräver det av oss? Möt Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Om att lära och om att avlära, nåt som verkligen kan vara svårt och jobbigt eftersom förändring oftast är försämring på kort sikt, men där den som blir bäst på att lära också vinner innovations-racet. För att det ska ske måste vi dock göra upp med nollfels-kulturen. Och med hatthyllan…

Avsnitt 92 är ett samtal med Leif Denti som menar att mängden möten i en organisation är ett tecken på ineffektivitet och som helst skulle vilja byta ut ordet innovation mot nåt annat och uppmana alla organisationer att locka fram sin inre rumpnisse och fråga – varför gör vi på detta viset? Programledare är Katarina Pietrzak på RISE, producent Sandra Löv och medverkar gör även Lars Lingman.

Per Lagergren Med rösten som verktyg

Många av Sveriges elever har hört hans stämma till filmerna som visats på lektionerna, den typiska filmvinjetten har nynnats både här och där. Men vem är mannen i filmerna från Binogi (fd Studi) som varit elevernas vän i örat under lektionerna och hur tänker han kring allt lärande han skapar? Möt Per Lagergren som är röstskådespelare, i ett samtal om hur man kan använda sin kunskap och bakgrund som skådespelare, för att förmedla kunskap. Pauseringar, betoningar, talspråk — allt är en del i hur man framför ett manus på ett sätt som stödjer kunskapsförmedling. På Binogi är det främst hela högstadiets läroplan som har förvandlats till kortfilmer.

Avsnitt 91 handlar om hur man kan öka inlärningen med hjälp av humor, närvaro i rösten och tydlighet och hur man som ett exempel kan avdramatisera ämnet pornografi, genom att faktiskt dramatisera historien. Medverkar gör Per Lagergren och Katarina Pietrzak. Producent är Sandra Löv.

Amy Loutfi Robotar gör människan mjukare

Genom att förstå artificiell intelligens (AI), förstår vi människan och vår mänskliga intelligens bättre. För vad menar vi med just intelligens och vad innebär egentligen den AI-utveckling som snart nämns i varenda sammanhang? Är det som en del befarar ett obehagligt verktyg som kan bidra till en mörk teknisk utveckling bortanför vår kontroll – eller är det ett sätt för oss att faktiskt utveckla vår mänsklighet och utveckla oss? Eller kan det kanske bidra till både och? Och vad betyder det i så fall, för vårt livslånga lärande?

Möt Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och vicerektor för AI och innovation där, som menar att området AI hör hemma inom samhällsvetenskapen och att vi alla behöva lära oss mer för att kunna ha de viktiga diskussioner som hela AI-utvecklingen kräver. För ett sätt att ta sig an och förstå det, är att sluta tro att det handlar om endast teknik och digitalisering, även om det är en viktig faktor. Men att prata om AI avgränsat till det, är som att prata om sexualitet som endast anatomi.

I avsnitt 90 av Livslångt möter Katarina Pietrzak och Lars Lingman Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet som också leder forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab, och som är vicerektor för AI och Innovation.

Max Låke, Unga Tankar om Musik. Lärandet som aldrig tar slut.

Foto: Jens Panduro

Det finns ingen vanlig dag på jobbet i tankesmedjan Unga tankar om musik. Det kan handla om att återuppliva gammal musik eller utforska hur nya musikaliska uttryckssätt kommer med digitaliseringen. Om att dela ut musikpriser, prata med Kulturrådet om kulturpolitik eller om att samordna de orkestrar i landet som vill bidra till ett och samma mål, att stödja Ukraina. Möt Max Låke, själv klarinettist och idag ledare för landets första tankesmedja inom området musik – för musiker som vill bidra till samhället genom ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

Avsnitt 89 av Livslångt är ett samtal om hur lärande och kultur hör ihop och om musikens plats i ett lärande samhälle. Katarina Pietrzak är programledare, gästen heter Max Låke och producent är Sandra Löv. I avsnittet hör du stycket “A moment that matters” skapad under pandemin av Christian Tellin, några toner ur stycket Rainbow – Red light av Benjamin Stearn samt den ukrainska sången ”Ridna Maty Moya” eller ”Dearest mother of mine” i en av de största gemensamma manifestationerna från svenska orkestrar hittills.

Cecilia Roos Rosendahl Det är flocken som väljer sin ledare

Hon var hög chef inom Public Service och journalist ut i fingerspetsarna. Men när familjens nya hund visade sig ha behov som krävde allt djupare förståelse för både beteenden och psykologi, började en helt ny resa av lärande som till slut blev ett yrkesbyte. Där insikten om vad det innebär att vara en bra ledare som skapar förutsättningar för lärande är ännu större idag än förut. Möt Cecilia Roos Rosendahl som idag driver företaget Nospromenaden i Stockholm med hunddagis och hundpensionat och som erbjuder olika kurser för människor med hund. Om hon fick starta en utbildning för ledare idag, vad skulle man då lära sig där? Hör vad Cecilia lärt om människor genom att lära sig förstå hundar!

Avsnitt 88 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE, Lars Lingman och Cecilia Roos Rosendahl, certifierad hund-beteendevetare, hundinstruktör, instruktör i personspår och kantarellsök och snart färdigutbildad hundpsykolog – på Nospromenaden Hundcenter AB.

Alex Grech Du kan äga ditt eget lärande

Han har ägnat sin tillvaro åt att designa hur lärande kan organiseras så att du både äger dina kunskapsmeriter själv och kan överblicka dem längs ditt liv. Malta är hans hemmaplan och inte bara har ön genom honom organiserat lärande på ett annat sätt än andra länder har, härifrån har han också jobbat för att hela EU ska se annorlunda på kompetensfrågorna. Möt Dr Alex Grech i Livslångts andra del om mikromeriter och organisering av lärande.

I 30 år har Alex Grech varit rådgivare till multinationella företag, regeringar, icke-statliga organisationer och startups inom en rad olika branscher. UNESCO, Europakommissionen, Mastercard Foundation, Ericsson och Världsbanken är några exempel. Alex är grundare och verkställande direktör för 3CL Foundation, ett kunskapsnav för ett globalt nätverk av institutioner och utbildningsaktörer med fokus på relevant, livslångt lärande. Han har forskningsintressen inom EdTech, blockchain, självsuverän identitet, sociala medier och makt och undervisar för närvarande på University of Malta. Avsnitt 87 är ett samtal mellan Alex Grech, Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE.

Björn Flintberg Mikromeriter för dummies

Tänk om du kunde visa nästan allt du kan i små snygga pusselbitar som alla visar på hela kartan av din kunskap och erfarenhet? En stor del av vårt lärande är informellt och syns inte alls när den här ”kompetenskartan” ska ritas. Men du som har många kortare utbildningar eller du som saknar komplett formell utbildning – behöver också kunna samla och visa det du kan.

Arbete pågår för att undersöka hur en sån här karta skulle kunna se ut. Både Sverige och EU jobbar med frågan om mikromeriter eller “micro credentials” som skulle kunna koppla ihop din karta av lärande. Hör Björn Flintberg digital strateg på RISE förklara hur. I projektet Kompetenspasset är syftet att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter. Men hur ser de här mikromeriterna egentligen ut och vad kan det handla om för kunskap som syns där? Avsnitt 86 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE – om din hela karta av kompetens. Mer om projektet Kompetenspasset hittar du här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kompetenspasset

Livets möjligheter – om lärandet i att bli människa

För inte så länge sen sågs barn med flerfunktionsnedsättning som människor som inte var bildningsbara. Idag har medicinska framsteg gjort att de här barnen lever längre och når vuxenåldern. Det har skapat en helt ny syn på livslångt lärande för och runt en grupp i samhället som vi historiskt inte har skapat läraktiviteter för. Det här vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga sätta fokus på under sin konferens “Livets möjligheter” i oktober 2022, med temat Livslångt lärande.

I avsnitt 85 av Livslångt hör du Anna Pella berätta om sin dotter Agnes 19 år och om livet före och efter det att hon kom till familjen. Om hur hela inställningen till både liv, lärande och prestation omkullkastades och om varför den här konferensen är så viktig för henne och hela familjen. Då när Anna och hennes man hade ett litet barn med flerfunktionsnedsättning fanns varken nätverkan eller språket att mötas tillsammans i, för det lärande som sen följer i livet. Med andra fokus bortanför prestation och samhällsnytta.

Hör också Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker på NKA berätta om lärande som en avgörande faktor för att vara och bli till som människa. Medverkar gör även Susanna Müller, logoped på Hammarlyck Rehab Team, om kommunikation och lärande. Programledare i Livslångt är Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv.

Läs mer om konferensen Livets möjligheter 24-25 oktober 2022 här: https://anhoriga.se/livets-mojligheter-2022 och Anna Pellas bok Väntesorg och hennes andra böcker finns där böcker finns. På hemsidan hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA hittar du också fria stödresurser för lärande: https://anhoriga.se/viarmedpaketet.

Jeanette Almberg Paravati SR-akademin Du är ny på jobbet oftare än du tror

Hon utmanar begreppen kring utbildning och lärande och hennes ambition är att den relativt nybildade SR-akademin på Sveriges Radio, på längre sikt ska kunna göra sig själv överflödig. I en föränderlig värld menar hon att vi byter roller och uppgifter allt snabbare och vår förmåga att lära och förståelse för hur kan odlas blir allt mer avgörande. Möt Jeanette Almberg Paravati chef för SR-akademin, som mer konkret än många går igenom vad den lärande organisation egentligen består av och som har öppnat upp ledaraktiviteterna för många fler än cheferna.

I avsnitt 84 återvänder Katarina Pietrzak till sin gamla hemarena och arbetsplats Sveriges Radio för att tillsammans med Carl Heath på RISE, prata med Jeanette Almberg Paravati som vill bygga en ännu mer lärande arbetsplats.