Månad: april 2021

Cecilia Bjursell – Människan måste vara i centrum

Vad lätt vi glömmer bort individen som ska lära, när vi börjar utforma en kurs eller utbildning.  Både sammanhanget och förståelsen för var nånstans varje människa befinner sig, är helt avgörande för att lärande ska kunna ske. Möt Cecilia Bjursell, professor i pedagogik på Encell, Centrum för livslångt lärande på högskolan i Jönköping. Ta del av hur mycket forskning det redan finns på vad som skulle krävas för exempelvis organisationer ska bli lärande, men hur få som faktiskt använder den forskningen. 

Mia Forsäng – Hybridlärandet här för att stanna

Från lärare med visionen att framkalla glittret i barnens ögon, till ansvarig för lärande och utbildning på ett av våra största techbolag. Möt Mia Forsäng ny ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft om hennes önskan att bidra till glitter även fortsatt, om omställningen på bolaget under pandemin, och om övertygelsen kring hur det har format både synen på och utövandet av lärande framåt. Ta del av hur Microsoft ser på sitt bidrag till samhällets utveckling och om det stora ansvaret i att vara ett bolag med inflytande över allas vår vardag med lärande, utbildning och mötesarenor.

Micke Kring – Epic Split

Han har jobbat inom skolan i 22 år med att skapa möjligheter för teknik att stödja lärande. Det egna drivet kommer från lusten att skapa vad han än tar sig för – och passionen finns i att ge barn och unga en röst i samhället. Möt Micke Kring, IT-pedagog på Årstaskolan i Stockholm som står i gapet mellan teknik och lärande, en spagatkonst som ibland gör ont. Men som alltid motiverar till utveckling.

Matilda Ernkrans – Du måste kunna välja om och till hela livet

Hon började med att som ungdomspraktikant stödja andras kompetensutveckling i en annan tid av kris och omställningsbehov. Idag ägnar hon sin tid åt forskningspolitik och åt universitetens och högskolornas roll i det livslånga lärandet. Och hon är fortfarande inte säker på vad hon själv ska bli när hon blir stor.  

Hör forsknings- och högskoleminister Matilda Ernkrans om vad Regeringen vill med utbildningsväsendets roll i ditt liv, i arbetslivet och i hela samhället.