Matilda Ernkrans – Du måste kunna välja om och till hela livet

Hon började med att som ungdomspraktikant stödja andras kompetensutveckling i en annan tid av kris och omställningsbehov. Idag ägnar hon sin tid åt forskningspolitik och åt universitetens och högskolornas roll i det livslånga lärandet. Och hon är fortfarande inte säker på vad hon själv ska bli när hon blir stor.  

Hör forsknings- och högskoleminister Matilda Ernkrans om vad Regeringen vill med utbildningsväsendets roll i ditt liv, i arbetslivet och i hela samhället.