Mia Forsäng – Hybridlärandet här för att stanna

Från lärare med visionen att framkalla glittret i barnens ögon, till ansvarig för lärande och utbildning på ett av våra största techbolag. Möt Mia Forsäng ny ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft om hennes önskan att bidra till glitter även fortsatt, om omställningen på bolaget under pandemin, och om övertygelsen kring hur det har format både synen på och utövandet av lärande framåt. Ta del av hur Microsoft ser på sitt bidrag till samhällets utveckling och om det stora ansvaret i att vara ett bolag med inflytande över allas vår vardag med lärande, utbildning och mötesarenor.