Cecilia Bjursell – Människan måste vara i centrum

Vad lätt vi glömmer bort individen som ska lära, när vi börjar utforma en kurs eller utbildning.  Både sammanhanget och förståelsen för var nånstans varje människa befinner sig, är helt avgörande för att lärande ska kunna ske. Möt Cecilia Bjursell, professor i pedagogik på Encell, Centrum för livslångt lärande på högskolan i Jönköping. Ta del av hur mycket forskning det redan finns på vad som skulle krävas för exempelvis organisationer ska bli lärande, men hur få som faktiskt använder den forskningen.