Månad: maj 2021

Bella Funck – Lärande är en muskel att träna

Det viktiga i att lära sig nytt, är att sätta en riktning och sen träna i små steg på den. Möt Bella Funck på Colearn, som brinner för att lärandet behöver accelereras och moderniseras, och som möter många organisationer och vet vad som karaktäriserar en lärande sådan. Hör om vilka markörer hon ser behövs på lärande vardagen och få tips på hur ni kan träna lärandet i er verksamhet och i ditt eget liv.

Avsnitt 12 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Bella Funck.

Per-Erik Ellström – Att leda för vardagslärande

Potentialen för lärande på våra arbetsplatser är enormt, men det tas alldeles för lite tillvara. Och mycket bygger på rädslor och hierarkier. Katarina Pietrzak och Carl Heath samtalar med forskaren i arbetsplatslärande Per-Erik Ellström på Linköpings universitet som ägnat sitt liv åt det lärande som allt liv innebär och åt att titta på hur organisationer med små medel, skulle kunna bli lärande i ordets rätta bemärkelse. Hör om treenigheten som behövs då, och om hur man kan komma tillbaka till insikten om, att där det finns liv, finns det lärande.

Ebba Kock – Livslångt lärande är en fråga om mod

När den svenska gymnasieskolan stängde under pandemin var hon representant för de ungas röst och hon insåg direkt vilka konsekvenserna skulle bli. För både välmående och hälsa. Hennes eget engagemang och lärande har i hög grad handlat om att få ha påverkan på sitt eget liv, att våga, och om att bli uppmuntrad att tro på sin förmåga.

Möt Ebba Kock, student på Uppsala universitet och fram tills nyligen ordförande i Sveriges Elevkårer. Om modet hon tror att det livslånga lärandet kräver. Och om att man för att vara modig, också behöver vara lite rädd.

Avsnitt 10 – ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Ebba Kock. 

Thomas Persson – Verklighetsnära lärande för jobb

Han brinner för människors möjligheter att lära för ett karriärbyte eller för jobbet någon alltid drömt om. Han är fascinerad av att bygga och utveckla utbildning. Möt Thomas Persson, Generaldirektör på Myndigheten för Yrkeshögskolan och hör om hans vision om ett mer enat utbildningslandskap i Sverige. Vad skiljer en kurs på yrkeshögskolan, från en på universitetet? Hur ser lärandet ut där? Och vad kan andra lära av det i en tid med höga krav på ständig omställning?