Per-Erik Ellström – Att leda för vardagslärande

Potentialen för lärande på våra arbetsplatser är enormt, men det tas alldeles för lite tillvara. Och mycket bygger på rädslor och hierarkier. Katarina Pietrzak och Carl Heath samtalar med forskaren i arbetsplatslärande Per-Erik Ellström på Linköpings universitet som ägnat sitt liv åt det lärande som allt liv innebär och åt att titta på hur organisationer med små medel, skulle kunna bli lärande i ordets rätta bemärkelse. Hör om treenigheten som behövs då, och om hur man kan komma tillbaka till insikten om, att där det finns liv, finns det lärande.