Sverker Sörlin – Att göra sig gällande genom lärande

Han är professorn som delar sin tid mellan universitet och folkbildning och alltid med den gemensamma nämnaren bildning.  Han är övertygad om att ju mer vi kan ägna oss åt lärande, desto mindre tär vi på både jordens resurser och på våra mellanmänskliga relationer. Att vara människa är att interagera. Och ska men det, så måste man ha något att interagera med och kring. Så, gör vi oss gällande

Hör Sverker Sörlin, professor på KTH och ordförande i Folkuniversitetet – om att vi människor har alltmer kunskap men samtidigt vet allt mindre tillsammans. Lyssna till vad det är som gör att ett samhälle behöver det; veta, förstå och dela saker tillsammans. Ha gemensamma angelägenheter. Om att det är själva definitionen av bildning.

Avsnitt 17 är ett samtal mellan Sverker Sörlin, Carl Heath och Katarina Pietrzak