Thekla Schneede Att veckla ut människor

Vad är det för mekanismer som behöver finnas i en organisation som vill vara lärande och skapa processer där människor vecklas ut och växer. Hur märks det om du har en sån organisation, vilka beteenden finns på plats och vem driver hela utvecklingen av att bli – lärande? Möt Thekla Schneede, legitimerad psykolog och organisationskonsult, om att komma in i olika organisationer och stödja utveckling och lärande, i en tid där inte längre HR eller en utbildningsavdelning äger frågan om lärande. Utan där alla tillsammans måste skapa, bära och utöva det tillsammans. Hör också om betydelsen av ett lärande ledarskap, självledarskap och vikten av psykologisk trygghet i en tid av kontinuerligt lärande och stark komplexitet i vår omvärld.

Avsnitt 32 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Lotta Schibbye Fredriksson på RISE, och psykologen Thekla Schneede, som också är verksam som lärare och handledare på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.