Maria Rosendahl Teknikföretagen Vi måste öka insikten om lärandet som strategi

“Den kunskap du redan har ska inte behöva läras om i nya kurser, för det inte går att visa att du redan har kunskapen.”

Lärande och utveckling behöver bli var människas egendom och medvetenheten om hur viktigt det livslånga lärandet är för alla företag, behöver öka. Vi pratar med Maria Rosendahl Näringspolitisk chef på Teknikföretagen som är företrädare för drygt 4000 teknikföretag i Sverige, med alla sina olika behov. Men alla med det gemensamt att det är viktigt att identifiera hur en strategi för lärande kan se ut. Hör om hur hon vill öka insikten om den strategiska vikten av livslångt lärande på arbetsmarknaden, om hur hindren för yrkesverksamma att ta del av lärande och kompetensutveckling behöver sänkas och hur frågan om validering behöver utvecklas. Vi nosar också på hur andra länder far efter samma typer av lösningar och utveckling, när det gäller att sätta livslångt lärande på agendan.

Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Maria Rosendahl på Teknikföretagen