Stefan Wendin Neo4J Att avlära och lära av historien

I hela sitt liv har han fått höra att han hoppar omkring utan rikting. Genom det har han hunnit med flera karriärer och idag är han Global Head of Business Design and Strategic Programs – på Neo4j Innovation Lab, ett Silicon Valley-baserat bolag som jobbar med grafdatabaser tillsammans med kunder som NASA, Ebay och Walmart.

Följ med i ett vindlande avsnitt som rör sig från allt mellan rädsla, snålhet, lathet och fördomar hos oss människor som gör att vi har svårt att lära genom det som redan hänt – till hur AI egentligen är uppbyggt. Vi pratar om att avlära det vi trodde oss veta och om att bryta invanda mönster. Ett avsnitt att fokuserat ta del av och låta perspektiven vidgas. Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE, och Stefan Wendin på Neo4J.