Henrik Brändén Det går inte att skrämma fram lärande

Han är molekylärbiologen som hjälper lärare att förstå vilka förutsättningar hjärnan behöver för att lära. Som att det inte går att hota fram lärande. Eller som att hjärnan behöver skapa egna mönster för att förstå, oavsett om de mönstren är sanna eller inte. Möt Henrik Brändén som vet varför tillit är det en av de viktigaste beståndsdelarna när du vill förmedla kunskap och om hur alla nervceller är inbäddade i och därför påverkade av känslornas kemikalier i kroppen. Ta del av hur han ser tydliga revir mellan pedagogik och neurovetenskap, men tror att de båda kommer gå ihop till slut till en helhet.

Avsnitt 34 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Henrik Brändén som är molekylärbiolog, vetenskapsskribent, författare och till hela sin natur, pedagog.