Björn Flintberg RISE och Anders Pettersson GR: Att skapa ett nytt ekosystem för lärande.

Vi hamnar ofta i samtalet kring hur systemen och strukturerna för lärande och utbildning i Sverige behöver förnyas, utvecklas och designas. För det finns stora utvecklingsmöjligheter, och även om kompetensförsörjning idag står högt upp på agendan för många inom både offentlig sektor och i näringslivet, så efterfrågas nu från allt fler håll också nya och mer effektfulla metoder och system.

I avsnitt 37 möter Katarina Pietrzak Björn Flintberg som är digital strateg på RISE och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav, som båda arbetar med att förnya och utveckla på området. Vi pratar om utmaningarna, men framför allt möjligheterna med att nyskapa för såväl individer som organisationer som behöver utveckla, hitta rätt kompetenser och möta framtida behov.