Joel Hellermark Sanalabs bygger framtidens lärande

För 10 år sen gjorde han en presentation om lärande för Livslångts Lars Lingman – som Lars aldrig glömde. Idag är han 25-åringen som då läste akademiska papers, men som sen själv inte valde forskningsbanan, utan istället vill jobba mer hands on och skapa produkter som bygger framtidens lärande. Möt Joel Hellermark på Sanalabs, en AI-assisterad lärandeplattform online som känner dig, dina kunskaper och dina behov av lärande. Som totalt gör att du ska lära både mer och snabbare. Ett avsnitt om att proaktivt skapa förutsättningar för ditt och din organisations lärande. Och, ta kontroll över din egen kalender.

Avsnitt 38 är ett samtal mellan Joel Hellermark på Sanalabs, samt Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE. Om en framtid där vi kan koppla upp våra hjärnor för ladda ner information direkt därifrån, där vi får tillång till all världens information utan mellanled!