InClubit360, att inkludera alla elever i lärande

Hur kan Virtual Reality inkludera elever med hög frånvaro i skolan? Inclubit-360 gör det möjligt för en elev att delta i den ordinarie undervisningen i klassrummet på distans utan att någon data lagras. Tekniken för InClubIT-360 är utvecklad i ett samarbete mellan Kungsbacka, Eskilstuna, Skellefteå och RISE, och arbetet är nu på väg in i nästa utvecklingsfas. Lév Grünberg, Kungsbacka kommun och Lars Lingman, RISE har båda varit aktiva i arbetet. I avsnitt 43 av Livslångt delar de med sig av såväl bakgrunden till projektet och hittills gjorda erfarenheter som hur tankarna kring den fortsatta utvecklingen går. Detta avsnitt har tidigare sänts som en del av Innovationsveckan från KR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.