Gabriella Thinsz UR Det kreativa lärandets narrativ

I en kreativ process där något skapas, finns det alltid lärande. Och konstnärliga lärprocesser, där praktiskt lärande förstärker teoretiskt, är något av det viktigaste vi kan hålla på med. Möt Gabriella Thinsz, chef för Pedagogik och utveckling på UR, som vill ta sig an alla processer och berättelser för lärande, med hjälp av kreativitet. Vad sägs om att lyckas med en hel programserie om grammatik, som blir så som blir oerhört uppskattad att den fortsätter säsong efter säsong? Inte alla som tar sig an den utmaningen, hör om den och mycket annat när berättelsen i lärandet står i fokus i Livslångts 45:e avsnitt, där Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE pratar med Gabriella Thinsz på UR.