Bättre lärande med sensorer på lärare!

Veckans Livslångt handlar om lärande genom innovation kopplat till skolan, men nog kan det ge reflektioner även hos dig som jobbar nån helt annanstans. Där ditt rörelsemönster påverkar det du gör.

Med tekniken Internet of things eller sakernas internet, kan man mäta hur till exempel en lärare rör sig i klassrummet. I ett pilotprojekt har man undersökt hur innovativ användning av rörelsesensorer kan bidra till ökad undervisningskvalitet, och nu startar ett konkret och skalbart projekt kring hur just IoT-tekniken kan användas för att utveckla skolan och lärandet för fler. Syftet just här är förstås att elever i slutänden ska få ännu bättre möjligheter att lära.

Avsnitt 46 är ett samtal lett av Katarina Pietrzak på RISE, medverkande är Lars Lingman, chef Livslångt lärande RISE, Jan Hylén utbildningsanalytiker, Lidingöläraren Chistian Svedenkrans och Robert Ramberg, professor vid Stockholms universitet. Samtalet har tidigare sänts som en del av Innovationsveckan från SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.