Richard Berge Sundwall Schemalagt mellanrumslärande i Sollentuna kommun

Respekterar du mötet med dig själv? Och kan man schemalägga tid för lärande?

Klart vi ska vara en lärande organisation. Klart vi ska prioritera lärande i vardagen. Klart vi är en verksamhet som ägnar oss åt kunskap. Ja, lätt att säga, svårt att prioritera och få till. Hör hur man på en enhet i Sollentuna kommun i Stockholm har försökt att ge faktiska förutsättningar för prioriteringen lärande, om vad som funkat och vad som varit svårt.
För hur gör man när man ska hitta mellanrummen mellan alla leveranserna, deadlines och presentationer som ska göras, och sätta hjärnan i ett tillstånd av nyfiket lärande? Och vad har de flesta egentligen för bild av hur lärande på jobbet går till? En enda aha-upplevelse kan faktiskt ändra på just det…


I avsnitt 51 delar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE utmaningar och lär ihop med Richard Berge Sundwall, kommunikationsstrateg på Sollentuna kommun