Anna Teljfors MSB Lärande i kris och dödsångest.

De senaste veckorna har varit intensiva och återigen har hon fått anledning att fundera på hur man kan kommunicera och hjälp folk att lära sig nytt, när hotet känns närmare och oron ökar. Möt Anna Teljfors, risk- och kriskommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om hur det är att möta människors behov av att prata om allt ifrån varför inte salt står på rekommendationslistorna för krislådan hemma, till ren ångest över tillgången på skyddsrum. Och om hur vi alla har beredskapsansvar, alltid. Men när det med ett krig i vårt närområde blir en brutal påminnelse, som också gör att alla steppar upp. Vilket faktiskt också, kan kännas bra.

Avsnitt 54 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Anna Teljfors på MSB.