Foto: Juliana Wiklund

Lars Strannegård Handelshögskolan Kunskap som känns

I det ingenjörsland som Sverige så ofta sägs vara, behöver vi kanske än mer medvetet göra plats för det intellektuella klipulver som andra dimensioner i lärandet kan bidra med. Om estetikens, skönhetens, konstens litteraturens, sportens och känslans plats och om hur viktigt det är att erbjuda, men aldrig tvinga in människor – i andra världar och platser än de invanda. Platser som väcker lusten och gnistan för att lära nytt. Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i företagsekonomi vill röra om i själen.

Avsnitt 56 är ett sinnesvidgande samtal om känslans plats i det eviga lärandet, med Katarina Pietrzak och Lars Lingman på RISE, och Lars Strannegård på Handelshögskolan.