Andreas Fejes LiU Högt eget lärandeansvar riskerar skapa ojämlikhet

Han har Sveriges enda professur i vuxenpedagogik, vilket är en siffra som sticker ut i jämförelse med många andra länder runt oss. Han tycker att begreppet Livslångt lärande är ett policybegrepp som används i en tid av neoliberalt förhållningssätt till lärande och att det finns risker med att betona allas eget ansvar för upskill, reskill och allt annat vi nu har på agendan för lärande i Sverige.

Möt forskaren och professorn Andreas Fejes på Linköpings universitet, som vet vilka förutsättningar och hinder det finns för vuxnas lärande, och hur dessa kan skilja sig från barns. I hans forskning kring migration, lärande och social inkludering finns insikter och verktyg att lära och använda, för en ökad inklusion i samhället. Och här hittar vi också stora utmaningar kring utbildning och lärinsatser på distans.

Avsnitt 60 är ett samtal om forskningen kring vuxnas lärande, med Katarina Pietrzak på RISE och Andreas Fejes på Linköpings universitet.