Niklas Huss Mindshift Hur du lär och ger avgör ditt välmående

Han är innovations- och förflyttningskonsult och i en mängd olika sammanhang, organisationer och verksamheter finns han med och lyssnar in behov, för att skapa utveckling och innovation. Han har ibland kallats arkitekten bakom Skatteverkets innovationsresa och han ville flippa försäkringsbranschen från att ersätta för skador till att försäkra ett tryggt och skadefritt liv. Idag finns han med i en mängs samverkansinitiativ, som Samverket för offentligs sektor, Samhällskontraktet i Mälardalen och och i det av honom själv grundade initiativet Mindshift. Möt Niklas Huss som drivs av det han ser som grunden för flera av vår tids stora, avgörande och komplexa ödesfrågor – psykisk hälsa och välmående. En utveckling som kräver enormt mycket lärande av oss.

Avsnitt 69 av Livslångt är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Niklas Huss – inspelat i Botaniska trädgården i Almedalen 2022, där också Mindshift hade flera seminarier och workshops om hur samhället behöver designas om för att stödja hälsofrämjande och stödjande processer i samhället. Samtalet spelades in dagen innan det tragiska mordet på överläkaren, psykiatern och psykiatri-samordnaren på SKR, Ing-Marie Wieselgren, som också samverkade med Mindshift. Ett av alla Ing-Maries citat som lever kvar, var just “det finns inget som lyfter oss så mycket som att hjälpa en annan människa”.