Livets möjligheter – om lärandet i att bli människa

För inte så länge sen sågs barn med flerfunktionsnedsättning som människor som inte var bildningsbara. Idag har medicinska framsteg gjort att de här barnen lever längre och når vuxenåldern. Det har skapat en helt ny syn på livslångt lärande för och runt en grupp i samhället som vi historiskt inte har skapat läraktiviteter för. Det här vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga sätta fokus på under sin konferens “Livets möjligheter” i oktober 2022, med temat Livslångt lärande.

I avsnitt 85 av Livslångt hör du Anna Pella berätta om sin dotter Agnes 19 år och om livet före och efter det att hon kom till familjen. Om hur hela inställningen till både liv, lärande och prestation omkullkastades och om varför den här konferensen är så viktig för henne och hela familjen. Då när Anna och hennes man hade ett litet barn med flerfunktionsnedsättning fanns varken nätverkan eller språket att mötas tillsammans i, för det lärande som sen följer i livet. Med andra fokus bortanför prestation och samhällsnytta.

Hör också Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker på NKA berätta om lärande som en avgörande faktor för att vara och bli till som människa. Medverkar gör även Susanna Müller, logoped på Hammarlyck Rehab Team, om kommunikation och lärande. Programledare i Livslångt är Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv.

Läs mer om konferensen Livets möjligheter 24-25 oktober 2022 här: https://anhoriga.se/livets-mojligheter-2022 och Anna Pellas bok Väntesorg och hennes andra böcker finns där böcker finns. På hemsidan hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA hittar du också fria stödresurser för lärande: https://anhoriga.se/viarmedpaketet.