Amy Loutfi Robotar gör människan mjukare

Genom att förstå artificiell intelligens (AI), förstår vi människan och vår mänskliga intelligens bättre. För vad menar vi med just intelligens och vad innebär egentligen den AI-utveckling som snart nämns i varenda sammanhang? Är det som en del befarar ett obehagligt verktyg som kan bidra till en mörk teknisk utveckling bortanför vår kontroll – eller är det ett sätt för oss att faktiskt utveckla vår mänsklighet och utveckla oss? Eller kan det kanske bidra till både och? Och vad betyder det i så fall, för vårt livslånga lärande?

Möt Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och vicerektor för AI och innovation där, som menar att området AI hör hemma inom samhällsvetenskapen och att vi alla behöva lära oss mer för att kunna ha de viktiga diskussioner som hela AI-utvecklingen kräver. För ett sätt att ta sig an och förstå det, är att sluta tro att det handlar om endast teknik och digitalisering, även om det är en viktig faktor. Men att prata om AI avgränsat till det, är som att prata om sexualitet som endast anatomi.

I avsnitt 90 av Livslångt möter Katarina Pietrzak och Lars Lingman Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet som också leder forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab, och som är vicerektor för AI och Innovation.