Per Lagergren Med rösten som verktyg

Många av Sveriges elever har hört hans stämma till filmerna som visats på lektionerna, den typiska filmvinjetten har nynnats både här och där. Men vem är mannen i filmerna från Binogi (fd Studi) som varit elevernas vän i örat under lektionerna och hur tänker han kring allt lärande han skapar? Möt Per Lagergren som är röstskådespelare, i ett samtal om hur man kan använda sin kunskap och bakgrund som skådespelare, för att förmedla kunskap. Pauseringar, betoningar, talspråk — allt är en del i hur man framför ett manus på ett sätt som stödjer kunskapsförmedling. På Binogi är det främst hela högstadiets läroplan som har förvandlats till kortfilmer.

Avsnitt 91 handlar om hur man kan öka inlärningen med hjälp av humor, närvaro i rösten och tydlighet och hur man som ett exempel kan avdramatisera ämnet pornografi, genom att faktiskt dramatisera historien. Medverkar gör Per Lagergren och Katarina Pietrzak. Producent är Sandra Löv.