Leif Denti GU Fler behöver skruva ner hatthyllan

Innovation – vad är det egentligen? Idag pratar vi mycket i samhället om att vi behöver radikal innovation för att klara den omställning, förändring och transformation vi lever i. Men hur åstadkommer man innovation på riktigt? Och vad kräver det av oss? Möt Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Om att lära och om att avlära, nåt som verkligen kan vara svårt och jobbigt eftersom förändring oftast är försämring på kort sikt, men där den som blir bäst på att lära också vinner innovations-racet. För att det ska ske måste vi dock göra upp med nollfels-kulturen. Och med hatthyllan…

Avsnitt 92 är ett samtal med Leif Denti som menar att mängden möten i en organisation är ett tecken på ineffektivitet och som helst skulle vilja byta ut ordet innovation mot nåt annat och uppmana alla organisationer att locka fram sin inre rumpnisse och fråga – varför gör vi på detta viset? Programledare är Katarina Pietrzak på RISE, producent Sandra Löv och medverkar gör även Lars Lingman.