Martin Lackéus Chalmers Om meningslöshetsenkäter och vikten av äggula

I dagens samhälle pratar vi ofta om hur viktigt det är att vara lärande och utveckla oss för att kunna möta de snabba förändringar som sker i arbetslivet. Men vad innebär det egentligen att vara lärande? Och hur kan vi skapa balans och möta både behovet av att lära oss nya saker – och behovet av att skapa värde genom vårt jobb? För det är nämligen kombinationen som ger nåt så eftersträvansvärt som – lycka. Det menar veckans gäst, möt Martin Lackéus, forskare vid avdelningen Entrepreneurship & Strategy på Chalmers Tekniska Högskola – och entreprenör. Avsnitt 94 är ett samtal om att värdeskapande och lärande är som olja och vatten, de vill gärna separera från varandra. Så separeras teori från praktik. Lackéus menar att lärande måste in i det vardagliga arbetet och till det behövs en viss substans. Medverkar gör även Lars Lingman, programledare är Katarina Pietrzak på RISE och producent för Livslångt är Sandra Löv.