Erik Winerö Enorma fördelar, men AI kan också riva våra bärande väggar

De senaste veckorna har det fullkomligt exploderat en diskussion i samhället kring AI-verktyget ChatGPT, som svarar på frågor om avancerade uppgifter på ett oerhört skickligt och människolikt sätt. Vad innebär det för vårt lärande att AI-tekniken nu kan göra, tänka, skriva åt oss – och hur ska skolan hantera det? Möt läraren och doktoranden Erik Winerö i ett samtal om både möjligheter och behov av förändring i skolan, när nu tekniken har förmågor som kan stödja såväl lärande som bedömning, men som också kan skriva så avancerade texter att vi i teorin kunna hamna i en situation där en AI bedömer en AI i olika kunskapssammanhang. Och vad händer med våra bärande väggar som människor, om vi avlastar allt motstånd vid lärande – med teknik? I avsnitt 95 samtalar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE med Erik Winerö, lärare i svenska och religion och digitaliseringsansvarig på Lerums gymnasium, samt doktorand i tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

*ChatGPT är en variant av den stora språkmodellen GPT (Generative Pre-training Transformer) som är utvecklad av OpenAI. ChatGPT är speciellt utformad för att kunna generera meningsfulla svar på frågor och samtal på ett naturligt sätt, ungefär som en mänsklig samtalspartner. ChatGPT kan användas för att skapa chatbots och andra typer av samtalssystem som kan interagera med användare i realtid. GPT-modellen är en typ av maskininlärningsmodell som har lärt sig att förutsäga det nästkommande ordet i en text baserat på den tidigare sammanhanget. ChatGPT har tränats speciellt för att förbättra dess förmåga att generera meningsfulla svar på frågor och samtalspromptar, vilket gör den mycket lämpad för att användas i chatbots och andra samtalsbaserade system”. Denna beskrivning av verktyget – är skriven av ChatGPT.