Nina Bozic Sustainable Future Work

Pandemin rubbade mycket i vår inställning till både liv och arbete och även om många av oss har gått tillbaka till både liv och kanske kontor som innan, så gav de åren oss värdefulla insikter kring vad framtidens arbetsliv och arbetsplats kommer behöva vara. Hur vissa arbetsuppgifter görs bäst hemma och vilken design och vilka möten som kommer kunna locka oss till en fysisk arbetsplats. Hur vi designar mötet med andra under vår arbetsdag och hur hela livet med såväl relationer och välmående som konst och kultur, måste få plats i tillvaron på ett hållbart sätt.

Möt Nina Bozic, senior forskare på RISE som leder initiativet Future Sustainable Work med en mängd forskare från olika fält. Vi pratar miljö och klimat för lärande i den hållbara arbetsframtiden, om tekniken som kan hjälpa (men också hindra) oss i den och om allt mikrolärande som allt mer medvetet kommer behövas som en del av vår vardag.

Avsnitt 99 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Nina Bozic på RISE och är på engelska. Producent Sandra Löv. Dikterna du hör i avsnittet är “Bringing strange things” av Ursula K. Le Guin och “Sanity” av Caroline Bird.

Nina Bozic has a PhD in Innovation and Design and is a senior researcher in Innovation Management and the Future of Work. Nina´s interest is in re-thinking ways of working in time when work is becoming increasingly digital and remote. Nina has 16 years experience working as an innovation enabler and explorer both in companies and public sector organisations.