Lisa Mobrand Rusta ditt psykologiska försvar

Hur är det att jobba med att få med sig hela Sverige på ett lärande – för att stärka landet? Idagens avsnitt av Livslångt möter du Lisa Mobrand, som varit präst i Svenska kyrkan i 15 år och militärpastor ,men som idag är utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar. Att bygga upp ett starkt psykologiskt försvar för att hantera både vardagliga stressfaktorer och mer extrema situationer kräver medvetenhet och eftertanke, en paus mellan reaktion och agerande.

Avsnitt 110 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Lisa Mobrand på Myndigheten för psykologiskt försvar om vad just psykologiskt försvar faktiskt innebär och hur man kan träna det på samma sätt som man tränar fysisk styrka. Lisa berättar också om hur lärande spelar en viktig roll i att utveckla och bibehålla ett robust psykologiskt försvar. Livslångts producent heter Sandra Löv.