Andreas Wallo Leda och lära i en hybrid värld

Den hybrida tillvaron är här för att stanna och även om de plågsamt påtvingade hela arbetsdagarna på distans för många är ett nästan utsuddat minne, så är det kombinerade arbetslivet här för att stanna. Vi behöver hitta nya sätt att förhålla oss till både arbete på distans och arbete på kontor och vi behöver kanske framför allt förstå mer kring vad som behövs för att även distribuerade medarbetare på bästa sätt ska känna tillhörighet och tillit, så att arbetsplatslärandet får plats. En som studerat detta både innan, under och nu efter pandemin är Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik på Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad bland annat på hur chefer, ledare och HR-medarbetare bäst skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet.

Avsnitt 131 leds av Katarina Pietrzak, medverkar gör även Carl Heath på RISE och veckans gäst är Andreas Wallo. Livslångt produceras av Sandra Löv.