Jonna Bornemark Vår syn på kunskap är krampaktig

Hon har länge skrivit om samhällets förkärlek att mäta och kategorisera allt och hon menar att av det vi behöver i dagens kunskapssamhälle, är något annat. Fler perspektiv, andra sätt att uppleva lärande och liv på. Möt Jonna Bornemark, professor i filosofi på Södertörns Högskola som har ägnat sitt livslånga lärande åt att utforska och utmana traditionella synsätt på kunskap och lärande och som ifrågasätter normer och standarder som kan begränsar oss. Hör om hur vi kan skapa en annan inställning till det vi inte vet i en miljö som uppmuntrar till lärande och utveckling. Vi utforskar också de utmaningar som samhället står inför när det gäller att just vidga perspektiven, inklusive den påstådda “inflationen i diagnoser” och hur historiska och samhälleliga faktorer har påverkat vår syn på lärande och neurodiversitet.

Avsnitt 132 leds av Katarina Pietrzak och veckans gäst är Jonna Bornemark. Livslångt produceras av Sandra Löv.