Per Thilander HR, den osynliga handen i transformation

Han saknade ett fält att verka inom kring det han är övertygad om är en nödvändig transformation från klassisk HR till fokus på människor och kultur i kärnverksamheten. Så han utvecklade det fältet själv och har idag forskat om hur HR-funktioner och professionen behöver utvecklas i en alltmer digitaliserad värld. Möt Per Thilander, universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskare inom bland annat HR-organisering, ledarskap och organiseringsförändring. Hör om hur han ser organisationsdesign som en uppgift för den avdelning som också har en semantisk resa att göra, och som ofta är en osynlig kraft bakom det som fungerar bra. Om både utmaningen och möjligheterna i att samtidigt driva och stödja verksamheters utveckling.

Avsnitt 139 är ett samtal mellan Per Thilander, universitetslektor vid sektionen för Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet och Katarina Pietrzak på RISE. I avsnittet medverkar även HR-direktör Annette Anjou och Johanna Franzén som ansvarar för Kultur och verksamhetsnära HR-stöd, båda på RISE.