Hannah Sundkvist Att möta dömda unga med pedagogik och musik

De är unga pojkar mellan 14 och 20 år som har dömts till vård och som erbjuds en skolgång på det SiS-hem* där den domen verkställs. De kommer och lär sig allt från pianospel till hur de själva vill och kan uttrycka sig genom musik. Möt Hanna Sundkvist som efter sin 14 år långa lärargärning bytte klassrummet i den vanliga grundskolan mot enskilda möten med elever som är dömda till vård, där många elever kanske knappt haft musik. Där och då har hon en lektion på sig att motivera dem att ta del av musiklektionerna. Hör om hur hon ser på möjligheten att nå fram och påverka dem i en önskad riktning och om skillnaden hon hoppas – att det kan komma att göra.

Avsnitt 140 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och musikläraren Hannah Sundkvist, som arbetar på ett SiS-hem i mellansverige.

*Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger man barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.