Anette Jahnke Tyst kunskap inom och mellan oss

Hon kommer ur det mest formella fält av alla formella utbildningar (matematik), det som fascinerar henne är ändå den tysta kunskapen, den praxis som uppstår när vi jobbar och hur vi kan synliggöra, sätta ord på och dela allt det. Med en lång egen akademisk läranderesa och fortfarande idag verksam inom både forskning och universitetsutbildning, vill hon höja statusen på det vi ibland kallar färdigheter. Som ändå är, kunskap. Kunskap vi kanske gör med kroppen eller med våra förmågor på olika sätt, som består av våra handlar och relationer inte minst. Möt Anette Jahnke, som lett olika nationella utbildningsinsatser för lärare och rektorer, bland annat inom Matematiklyftet. Hennes forskningsintresse riktar sig idag just mot den kunskap som bildas i yrkeslivet, hur den ser ut idag och hur den skulle behöva utvecklas. Hör också om hur just matten, är ett av de allra mest relationella ämnena.

Avsnitt 145 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Anette Jahnke, forskare och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och processledare på Ifous, ett fristående branschforskningsinstitut som blev en ideell förening och idag ägs av  Sveriges Kommuner och RegionerFriskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.