Patricia Diaz Att lära för och i en (digital) värld

Med en bakgrund som språklärare och pedagogisk utvecklare delar hon sina insikter om teknikens roll i lärandet, från digitala verktyg till utmaningar och möjligheter i skolmiljön. Hon menar att det förändrade lärandelandskapet kräver en balans mellan traditionella metoder och digitala innovationer och inte en polariserad debatt. Möt läraren och den pedagogiska utvecklaren Patricia Diaz som betonar vikten av att vara en förebild för elever genom att vara nyfiken och visa att man aldrig är helt fullärd. Idag är hon doktorand på KTH och har skrivit boken hon själv saknade som lärare – hur jobbar man med digitalisering i skolan och vad är egentligen adekvat digital kompetens? Avsnitt 151 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Patricia Diaz, i grunden gymnasielärare i engelska och spanska, med ett stort intresse för såväl språk och lärande som för digitalisering. I avsnittet hör du också högstadielärarna Fredrik Reiman, Marina Prada och Anders Österberg.
*Boken “Lärande i en digitaliserad värld” tar upp konkreta verktyg och aspekter av adekvat digital kompetens. Patricia Diaz är idag heltidsanställd doktorand på KTH med inriktning att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning.