Magnus Jernberg Lärande på liv och död

Han brinner för ett livslångt och kontinuerligt lärande, är konstant nyfiken och vill hela tiden plocka in nya perspektiv och sätt att se på världen, något han tackar sin gamla ledarskapslärare på officersutbildningen för. Idag är han själv utbildningsledare inom det svenska flygvapnet och har funderat mer än de flesta på allt det lärande som ett liv innebär. Och som i försvaret ytterst ju är – på liv och död. Välkommen in i ett samtal om det bildningsarv inom officerskåren som fortfarande lever kvar, om alla modeller för ledarskap, organisationsutveckling och lärande som försvaret mejslat ut till sådant som många andra sammanhang sedan tagit efter.

Avsnitt 164 är ett samtal om hur lärande skulle behöva utvecklas, om olika sorters lärande för olika syften, om lärande i fält och hur man lär – när det handlar om att rädda liv och försvara ett land. Veckans gäst är Magnus Jernberg, utbildningsledare i flygvapnet inom Försvarsmakten, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.