Magnus Nyström Från kunskap till förändring

Hur ser berättelsen om en hållbar tillvaro inom vår planets gränser egentligen ut? Och vad behöver vi lära, lära om och avlära, för att nå dit? Möt Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, expert på resiliens i marina och sociala-ekologiska system. Hans väg in i resiliensforskningen var inte helt självklar men idag handlar hans tillvaro om vikten av att bygga motståndskraft i sociala-ekologiska system för att hantera de utmaningar som vår pågående vår epok innebär. 

Så, vilka beteendeförändringar krävs på samhälls- och individnivå för att minska vår negativa påverkan på planeten? Kan vi fortfarande hinna förändra oss i tid? Hur kan vi lära för förändring och hantera känslor som skam, förlust och ångest kring klimatkrisen? Avsnitt 166 är ett samtal om att odla ett aktivt hopp trots en mörk utveckling och om hur vi faktiskt som mänsklighet, kan bygga en mer hållbar framtid. Veckans gäst är Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.