Cathrin Ifver Stjernqvist AI i bildundervisning sätter fokus på normer

Hon trodde aldrig att hon skulle bli högstadielärare, för vem vill bli det? Idag är hon helt uppenbart glad i sin vardag i klassrummet och använder bildmediet för att lyfta viktiga frågor som handlar om värderingar och normer. Och hon är en av de lärare som omfamnat AI-verktygen för att utveckla ämnet just mot det. Som bildlärare ser Cathrin det som en definitiv möjlighet att bli kompis med de generativa AI-verktygen och när hon började sätta sig in i hur tekniken fungerar och vad som går att göra med den, såg hon fler möjligheter än svårigheter. Dels att kunna använda AI som en av teknikerna eleverna använda för att framställa bilder, dels för att analysera bilder utifrån fördomar och cementerade normer – genom att lära sig skriva sk prompt. dvs instruktioner till en AI. Hon ser bara fler användningsområden framåt och hon menar att det bara blir dumt att ställa olika konstarter mot varandra.

Avsnitt 168 är ett samtal med Cathrin Ifver Stjernqvist, lärare i bild på högstadiet i Uddevalla. Genom hennes Instagram-konto mrs_bildsprak kan du följa hennes undervisning kring normer, könsidentitet och värdegrund. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.