katarinapietrzak

Annika Engström JTU Inkluderande lärande genom problemlösning

För att en verksamhet ska bli lärande krävs tid, resurser och mod. Det handlar om en ledningsfråga, där man kan styra verksamheten att bli lärande och där alla behöver inkluderas. Men det kan också kännas riskfyllt och för medarbetare som inte har fått träna på att vara med och tänka på 20 år kan det vara svårt att komma igång. I det här livesända avsnittet från mässan Elmia Subcontractor i Jönköping i november 2022, pratar vi om hur man kan och måste avsätta tid och resurser för lärande, och varför det är viktigt att förstå de generella villkoren för produktionspersonal för att förstå lärandet. Möt Annika Engström, docent i arbetsorganisation vid Tekniska högskolan i Jönköping, som forskar på ledarskap, förändringsprocesser och lärande kopplat till det. I ett samtal med Katarina Pietrzak på RISE, pratar vi från scenen på mässan om varför vi inte kan fortsätta dela upp människor i tänkare och utförare. Det är avsnitt 93 och Livslångt produceras av Sandra Löv.

Leif Denti GU Fler behöver skruva ner hatthyllan

Innovation – vad är det egentligen? Idag pratar vi mycket i samhället om att vi behöver radikal innovation för att klara den omställning, förändring och transformation vi lever i. Men hur åstadkommer man innovation på riktigt? Och vad kräver det av oss? Möt Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Om att lära och om att avlära, nåt som verkligen kan vara svårt och jobbigt eftersom förändring oftast är försämring på kort sikt, men där den som blir bäst på att lära också vinner innovations-racet. För att det ska ske måste vi dock göra upp med nollfels-kulturen. Och med hatthyllan…

Avsnitt 92 är ett samtal med Leif Denti som menar att mängden möten i en organisation är ett tecken på ineffektivitet och som helst skulle vilja byta ut ordet innovation mot nåt annat och uppmana alla organisationer att locka fram sin inre rumpnisse och fråga – varför gör vi på detta viset? Programledare är Katarina Pietrzak på RISE, producent Sandra Löv och medverkar gör även Lars Lingman.

Per Lagergren Med rösten som verktyg

Många av Sveriges elever har hört hans stämma till filmerna som visats på lektionerna, den typiska filmvinjetten har nynnats både här och där. Men vem är mannen i filmerna från Binogi (fd Studi) som varit elevernas vän i örat under lektionerna och hur tänker han kring allt lärande han skapar? Möt Per Lagergren som är röstskådespelare, i ett samtal om hur man kan använda sin kunskap och bakgrund som skådespelare, för att förmedla kunskap. Pauseringar, betoningar, talspråk — allt är en del i hur man framför ett manus på ett sätt som stödjer kunskapsförmedling. På Binogi är det främst hela högstadiets läroplan som har förvandlats till kortfilmer.

Avsnitt 91 handlar om hur man kan öka inlärningen med hjälp av humor, närvaro i rösten och tydlighet och hur man som ett exempel kan avdramatisera ämnet pornografi, genom att faktiskt dramatisera historien. Medverkar gör Per Lagergren och Katarina Pietrzak. Producent är Sandra Löv.

Amy Loutfi Robotar gör människan mjukare

Genom att förstå artificiell intelligens (AI), förstår vi människan och vår mänskliga intelligens bättre. För vad menar vi med just intelligens och vad innebär egentligen den AI-utveckling som snart nämns i varenda sammanhang? Är det som en del befarar ett obehagligt verktyg som kan bidra till en mörk teknisk utveckling bortanför vår kontroll – eller är det ett sätt för oss att faktiskt utveckla vår mänsklighet och utveckla oss? Eller kan det kanske bidra till både och? Och vad betyder det i så fall, för vårt livslånga lärande?

Möt Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och vicerektor för AI och innovation där, som menar att området AI hör hemma inom samhällsvetenskapen och att vi alla behöva lära oss mer för att kunna ha de viktiga diskussioner som hela AI-utvecklingen kräver. För ett sätt att ta sig an och förstå det, är att sluta tro att det handlar om endast teknik och digitalisering, även om det är en viktig faktor. Men att prata om AI avgränsat till det, är som att prata om sexualitet som endast anatomi.

I avsnitt 90 av Livslångt möter Katarina Pietrzak och Lars Lingman Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet som också leder forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab, och som är vicerektor för AI och Innovation.

Max Låke, Unga Tankar om Musik. Lärandet som aldrig tar slut.

Foto: Jens Panduro

Det finns ingen vanlig dag på jobbet i tankesmedjan Unga tankar om musik. Det kan handla om att återuppliva gammal musik eller utforska hur nya musikaliska uttryckssätt kommer med digitaliseringen. Om att dela ut musikpriser, prata med Kulturrådet om kulturpolitik eller om att samordna de orkestrar i landet som vill bidra till ett och samma mål, att stödja Ukraina. Möt Max Låke, själv klarinettist och idag ledare för landets första tankesmedja inom området musik – för musiker som vill bidra till samhället genom ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

Avsnitt 89 av Livslångt är ett samtal om hur lärande och kultur hör ihop och om musikens plats i ett lärande samhälle. Katarina Pietrzak är programledare, gästen heter Max Låke och producent är Sandra Löv. I avsnittet hör du stycket “A moment that matters” skapad under pandemin av Christian Tellin, några toner ur stycket Rainbow – Red light av Benjamin Stearn samt den ukrainska sången ”Ridna Maty Moya” eller ”Dearest mother of mine” i en av de största gemensamma manifestationerna från svenska orkestrar hittills.

Cecilia Roos Rosendahl Det är flocken som väljer sin ledare

Hon var hög chef inom Public Service och journalist ut i fingerspetsarna. Men när familjens nya hund visade sig ha behov som krävde allt djupare förståelse för både beteenden och psykologi, började en helt ny resa av lärande som till slut blev ett yrkesbyte. Där insikten om vad det innebär att vara en bra ledare som skapar förutsättningar för lärande är ännu större idag än förut. Möt Cecilia Roos Rosendahl som idag driver företaget Nospromenaden i Stockholm med hunddagis och hundpensionat och som erbjuder olika kurser för människor med hund. Om hon fick starta en utbildning för ledare idag, vad skulle man då lära sig där? Hör vad Cecilia lärt om människor genom att lära sig förstå hundar!

Avsnitt 88 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE, Lars Lingman och Cecilia Roos Rosendahl, certifierad hund-beteendevetare, hundinstruktör, instruktör i personspår och kantarellsök och snart färdigutbildad hundpsykolog – på Nospromenaden Hundcenter AB.

Alex Grech Du kan äga ditt eget lärande

Han har ägnat sin tillvaro åt att designa hur lärande kan organiseras så att du både äger dina kunskapsmeriter själv och kan överblicka dem längs ditt liv. Malta är hans hemmaplan och inte bara har ön genom honom organiserat lärande på ett annat sätt än andra länder har, härifrån har han också jobbat för att hela EU ska se annorlunda på kompetensfrågorna. Möt Dr Alex Grech i Livslångts andra del om mikromeriter och organisering av lärande.

I 30 år har Alex Grech varit rådgivare till multinationella företag, regeringar, icke-statliga organisationer och startups inom en rad olika branscher. UNESCO, Europakommissionen, Mastercard Foundation, Ericsson och Världsbanken är några exempel. Alex är grundare och verkställande direktör för 3CL Foundation, ett kunskapsnav för ett globalt nätverk av institutioner och utbildningsaktörer med fokus på relevant, livslångt lärande. Han har forskningsintressen inom EdTech, blockchain, självsuverän identitet, sociala medier och makt och undervisar för närvarande på University of Malta. Avsnitt 87 är ett samtal mellan Alex Grech, Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE.

Björn Flintberg Mikromeriter för dummies

Tänk om du kunde visa nästan allt du kan i små snygga pusselbitar som alla visar på hela kartan av din kunskap och erfarenhet? En stor del av vårt lärande är informellt och syns inte alls när den här ”kompetenskartan” ska ritas. Men du som har många kortare utbildningar eller du som saknar komplett formell utbildning – behöver också kunna samla och visa det du kan.

Arbete pågår för att undersöka hur en sån här karta skulle kunna se ut. Både Sverige och EU jobbar med frågan om mikromeriter eller “micro credentials” som skulle kunna koppla ihop din karta av lärande. Hör Björn Flintberg digital strateg på RISE förklara hur. I projektet Kompetenspasset är syftet att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter. Men hur ser de här mikromeriterna egentligen ut och vad kan det handla om för kunskap som syns där? Avsnitt 86 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE – om din hela karta av kompetens. Mer om projektet Kompetenspasset hittar du här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/kompetenspasset

Livets möjligheter – om lärandet i att bli människa

För inte så länge sen sågs barn med flerfunktionsnedsättning som människor som inte var bildningsbara. Idag har medicinska framsteg gjort att de här barnen lever längre och når vuxenåldern. Det har skapat en helt ny syn på livslångt lärande för och runt en grupp i samhället som vi historiskt inte har skapat läraktiviteter för. Det här vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga sätta fokus på under sin konferens “Livets möjligheter” i oktober 2022, med temat Livslångt lärande.

I avsnitt 85 av Livslångt hör du Anna Pella berätta om sin dotter Agnes 19 år och om livet före och efter det att hon kom till familjen. Om hur hela inställningen till både liv, lärande och prestation omkullkastades och om varför den här konferensen är så viktig för henne och hela familjen. Då när Anna och hennes man hade ett litet barn med flerfunktionsnedsättning fanns varken nätverkan eller språket att mötas tillsammans i, för det lärande som sen följer i livet. Med andra fokus bortanför prestation och samhällsnytta.

Hör också Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker på NKA berätta om lärande som en avgörande faktor för att vara och bli till som människa. Medverkar gör även Susanna Müller, logoped på Hammarlyck Rehab Team, om kommunikation och lärande. Programledare i Livslångt är Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv.

Läs mer om konferensen Livets möjligheter 24-25 oktober 2022 här: https://anhoriga.se/livets-mojligheter-2022 och Anna Pellas bok Väntesorg och hennes andra böcker finns där böcker finns. På hemsidan hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA hittar du också fria stödresurser för lärande: https://anhoriga.se/viarmedpaketet.

Jeanette Almberg Paravati SR-akademin Du är ny på jobbet oftare än du tror

Hon utmanar begreppen kring utbildning och lärande och hennes ambition är att den relativt nybildade SR-akademin på Sveriges Radio, på längre sikt ska kunna göra sig själv överflödig. I en föränderlig värld menar hon att vi byter roller och uppgifter allt snabbare och vår förmåga att lära och förståelse för hur kan odlas blir allt mer avgörande. Möt Jeanette Almberg Paravati chef för SR-akademin, som mer konkret än många går igenom vad den lärande organisation egentligen består av och som har öppnat upp ledaraktiviteterna för många fler än cheferna.

I avsnitt 84 återvänder Katarina Pietrzak till sin gamla hemarena och arbetsplats Sveriges Radio för att tillsammans med Carl Heath på RISE, prata med Jeanette Almberg Paravati som vill bygga en ännu mer lärande arbetsplats.

Judith Wolst Vilket Sverige vill vi ha? Om digitalisering och lärande.

Hon jobbar som digital strateg och ägnar sin tillvaro åt att utforska och dela med sig av hur ny kunskap om digitalisering kan påverka hur vi lever, jobbar och tar oss an stora globala utmaningar som klimatutvecklingen och annat. Hennes bok Digital panik är slut på sajterna och känslan av att inte ha koll på allt som digitaliseringen medför har bara ökat sen den kom. Möt Judith Wolst, en av medförfattarna bakom rapporten “Vilket Sverige vill vi ha” om hur vi behöver ta tillvara den innovation och de möjligheter som den digitala världen innebär. Och trots att hon också ser rejäla utmaningar med delar av den digitala utvecklingen – så finns optimismen kring digitalisering för just grön omställning kvar. Men lärandet det kräver är en nöt att knäcka.

Avsnitt 83 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Judith Wolst, digital strateg. Livslångt produceras av Sandra Löv.

Frida Skog Sandahl Partners Ohövlighet sänker psykologisk trygghet

Begreppet har seglat upp i nästan varje sammanhang kopplat till både organisationsutveckling och lärande. Psykologisk trygghet krävs för att lärande ska kunna ske. Men det är på inget sätt ny kunskap att rädsla minskar de möjligheterna eller att det påverkar tryggheten att se andra bli åthutade eller sänkta i möten. Möt Frida Skog, psykolog på Sandahl Partners i Stockholm som jobbar med organisationer i allt från krishantering till ledarutveckling – och som ser att det mesta hon gör relaterar till lärande.

Avsnitt 82 är ett samtal om hur alla våra små beteenden mot varandra i vardagen är nyckeln till både utveckling, innovation och just lärande. Du hör Frida Skog från Sandahl Partners i ett samtal med Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE. Boktips för att lära mer som nämns i podden: Mastering civility av Christine Porath, The Fearless Organisation av Amy Edmondson och Creative Construction av Gary Pisano. Se också denna blogg från Sandahl Partners för mer fördjupning.

https://www.sandahls.se/2020/02/05/bygg-en-felkultur-for-trygg-excellens/

https://www.sandahls.se/2021/11/30/att-skapa-en-innovationskultur/

Gustav Sundh Skolgårdsläraren; Gör som Peter Pan, följ varenda barn

Som barn hade han svårt att sitta stilla och många blev förvånade när han direkt efter gymnasiet valde den pedagogiska akademiska banan. Men han var snabbt helt uppslukad och inte minst av filosofiska frågor kring lärande. Minnena från världens bästa fritids blev en del av valet till just fritidspedagogik. Idag vill han ge samma upplevelse och fritids till alla barn, även på rasterna. Titeln skolgårdslärare är det han själv som har myntat och fler har tagit efter. Möt engagemanget och missionen hos Gustav Sundh som till vardags hänger på skolgården där inklusion, rörelse, fysisk såväl som psykisk självkänsla och målet att se varenda barn – är ständigt närvarande.

Avsnitt 81 är ett samtal mellan Gustav Sundh på Glömstaskolan i Huddinge utanför Stockholm, och Katarina Pietrzak på RISE. I avsnittet medverkar barn från en skolgård i Örebro, Jonas Edlund träffade dem.

Annika Hirvonen (MP) Lärande i solidaritet med varandra och vår planet

Livslångt lärande är oundvikligt och viktigt. För en politiker betyder det att ständigt lyssna in, utveckla sig och förstå mer av det samhällsperspektiv man är vald att ta beslut inom. Möt Annika Hirvonen, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet för miljöpartiet. Det viktigaste lärandet just nu handlar för henne och hennes parti om att förstå hur vi måste organisera om vårt samhälle, ta hand om naturens resurser och planeten. Det intresset har funnits med ända sen hon var barn och ledde till både studier i hållbar samhällsutveckling och senare också juridik, för att kunna satsa på förändringsarbete inom områden som miljö, klimat och jämställdhet. Men som också menar att lärande handlar även om värderingar, moral och ansvar.

I avsnitt 80 hör du Annika Hirvonen från miljöpartiet, i den sista delen i Livslångts valserie med alla riksdagspartierna, där alla intervjuer har gjorts av Carl Heath.

Fredrik Christensson (C) Alla behöver se sitt lärande som den investering det är

Han ser sin resa som riksdagsledamot som en resa i livslångt lärande och tar “djupar” gärna i både studier, forskning på djupet och populärvetenskapliga genomgångar av nobelpristagare. Utbildning och bildning är ett viktigt ideal för honom och också frågor som står i centrum för hans partis ideal. Möt Fredrik Christensson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet och hör honom resonera om hur hans partis liberalism vill möjliggöra för alla att ta del av livets läranderesa. Rötterna från landsbygden är viktiga och inklusionen behöver gälla hela landet såväl som hela livet. Omställning och digitalisering driver på behoven att fylla på sin kompetens, något som Centern drivit i arbetet med det omställningsavtal som nu finns på plats och som varit viktigt för partiet.

Avsnitt 79 är Livslångts nästa sista del i den valserie med alla riksdagspartierna, där de alla bjudits in för att ge sin syn på livslångt lärande utifrån sina olika ideologiska perspektiv. Partierna medverkar i samma ordning som de hade på agendan i Almedalen.

Richard Jomshof (SD) Mod att ompröva viktigt för lärande

Alla bör ägna sig åt livslångt lärande och som socialkonservativ politiker landar han ändå i att förändring är både oundvikligt och önskvärt. Han har alltid haft starka åsikter och tycker att många frågor behöver debatteras, prövas och omprövas än mer i samhället. Att få andra att prata om ideologi och pröva sina åsikter är en drivkraft. Läsande och att förstå världen har alltid varit viktigt, och hans övertygelse är att livslångt lärande handlar om att få med alla på förändringen.

Möt historieläraren, riksdagsledamoten och partisekreteraren för Sverigedemokraterna, Richard Jomshof i avsnitt 78 av Livslångt, när Carl Heath i vår valserie möter representanter för alla riksdagspartier i samtal om visioner och ideologier för ett lärande samhälle.

Maria Nilsson (L) Människan är inte förutbestämd, vi kan alltid lära nytt

Man behöver undanröja hinder för lärande och se till mer än varje individ. Men ansvaret för lärande också finns inom varje människa. Möt Maria Nilsson, riksdagsledamot och partisekreterare för Liberalerna, som ägnat sina politiska dagar mycket åt lärande och forskning. Liberalerna kallar sig själva för ett kunskapsparti och vill betona bildning och skola, utvecklingen kring livslångt lärande känns därför helt rätt. Deras slogan är att din bakgrund inte ska bestämma din framtid, därför kommer samtal nr 78 av Livslångt att handla mycket om allas förutsättningar för att kunna lära livslångt. Carl Heath är den som pratar med alla politiker i Livslångts valserie.

Christian Carlsson (KD) Det måste börja med nyfikenheten i varje individ

Han är riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna och utifrån sitt partis ideologi kring lärande betonar han starka, klassiska värderingar där skolan har en fostrande roll och där flit lönar sig. Möt Christian Carlsson från KD som förklarar synen och visionen kring lärande som bildningsideal i bemärkelsen att söka kunskap för att bättre förstå det samhälle vi lever i. Och där alla behöver sträva mot ett bättre samhälle och en bättre arbetsmarknad tillsammans.

Avsnitt 77 är en del av Livslångts serie om samhällets lärande inför valet, där Carl Heath möter representanter för alla riksdagspartierna.

Ilona Szatmári Waldau (V) Varje människas utveckling bidrar till demokrati

Hon är Vänsterpartiets talesperson för högre utbildning och forskning och betonar partiets ideologiska syn på att lärande och utbildning har ett egenvärde och inte finns till endast för att försörja en arbetsmarknad med kompetens. I Livslångts serie inför valet om hur alla partier ser på ett lärande samhälle, har turen kommit till Vänsterpartiet och Ilona Szatmári Waldau.

Missa inte alla riksdagspartiers ideologi kring kunskap, lärande och utbildning, när vi i två avsnitt i veckan fram till valet pratar med dem alla. I avsnitt 76 av Livslångt bjuder Carl Heath in till samtalet med vänstern. Vi lägger ut avsnitten i samma ordning som de hade i Almedalen och det betyder att nästa parti på tur sen är Kristdemokraterna.

Lars Hjälmered (M) Återupprättad lärandekultur för alla

Han brinner för att pojkar i bruksort och på landsbygd, eller de nyanlända barnen i förskolan – alla måste få ta del av samma kultur kring lärande och få samma möjligheter som andra, när det gäller skola, språk och utbildning. Han saknade själv samhällsvetenskapliga och etiska aspekter i sin naturvetenskapliga utbildning på Chalmers och är säker på att hela Sveriges utveckling hänger på att vi utvecklar det livslånga lärandet på många olika sätt. Möt Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Lars Hjälmered i avsnitt 75, i ett samtal med Carl Heath på RISE, i Livslångts serie inför valet, om ett lärande samhälle.

Lina Axelsson Kihlblom (S) Livslångt lärande behöver vara jämlikt

Det är valår och Livslångt har bestämt sig för att försöka få reda på hur partierna rent ideologiskt ser på ett samhälle präglat av livslångt lärande. Fram till valet hittar därför två avsnitt i veckan, där representanter för alla riksdagspartier får utveckla sina resonemang om ett lärande samhälle. Samtalen publiceras i samma ordning som partierna hade under Almedalsveckan.
Först ut är Socialdemokraternas Lina Axelsson Kihlblom, Sveriges skolminister sedan november 2021. Lina är också känd som fd rektor på Ronnaskolan i Södertälje eftersom hon medverkande i UR:s serie Rektorerna och den uppföljande dokumentären Rektorn. Hon har utsetts till en av de mäktigaste i skolsverige. Hon har också uppmärksammats för sin bok “Kommer du tycka om mig nu – en berättelse om identitet” – där hon också berättar om sin könskorrigering och transition till kvinna. 

Först ut i Livslångts serie om lärande inför valet alltså – i avsnitt 74 möter Carl Heath skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Sandra Löv Konstant lärande på utsidan av det formella

Hon är poddens magiska trollspö och den som formar våra samtal till det du hör. Hennes CV skulle vara två kilometer långt om hon skrev det, men hon finns inte ens på LinkedIn. Allt hon gör är och bidrar till lärande, men hon har svårt att se hur en validering av det skulle kunna se ut. Och trots att det ibland är tufft att gå på utsidan, är hon säker på att det är så här både lärande och arbetsliv ser ut i framtiden.

Livslångt har fått önskemål att berätta mer om vilka vi är som driver podden – och vad det är som driver oss. I fyra avsnitt framåt får du därför möta och lära känna oss och vårt engagemang i just lärandefrågor. Möt Sandra Löv producent och redigerare av Livslångt, i avsnitt 73 och ett samtal med Katarina Pietrzak på RISE.

Carl Heath Den parallella resan av lärande

Skoltröttheten fick honom att hoppa av skolan och nattjobba – men en enskild lärare fiskade upp honom och lyckades få honom tillbaka till skolan igen. Dagen efter studenten ryckte han in i det militära, det bästa som kunde ha hänt enligt honom själv. Föreningslivet, rollspel och ungdomsrörelsen blev en minst lika viktig skola som det formella och hela livet har lärandet vid sidan av blivit nästan som en identitet. Idag är han senior forskare på enheten Teknologier för interaktion på RISE och drivs fortfarande varje dag av att lära nytt.

Livslångt har fått önskemål att berätta mer om vilka vi är som driver podden – och vad det är som driver oss. I fyra avsnitt framåt får du därför möta och lära känna oss och vårt engagemang i just lärandefrågor. Möt Carl Heath i avsnitt 72 och ett samtal med Lars Lingman om allt lärande som sker i en människa och i hela samhället.

Lars Lingman Den pedagogiska tråden genom livet

Han gjorde allt utom skolarbetet på gymnasiet och lärde sig enormt mycket av det. Det militära som sen fångade upp honom blev vägen in i pedagogikens och lärandets innovativa land, och där har han sen varit kvar som biträdande rektor, som undervisningsråd på Skolverket och nu som chef för enheten Livslångt lärande på RISE.

Livslångt har fått önskemål att berätta mer om vilka vi är som driver podden – och vad det är som driver oss. I fyra avsnitt framåt får du därför möta och lära känna oss och vårt engagemang i just lärandefrågor. Möt Lars Lingman i avsnitt 71, intervjuad av sin medarbetare och kollega Katarina Pietrzak på RISE.

Katarina Pietrzak När lärandet lyser i andras ögon

Hon har varit programledare i över 20 år och kan uppenbarligen fortfarande inte låta bli den stolen. Men idag är det både det egna och kanske framför allt det med andra gemensamma lärandet som driver henne att hela tiden titta runt nästa hörn, hur kan vi utveckla, hur kan vi lära här? Vilka är värderingarna kring lärande och hur försöker hon leva dem? Möt Katarina Pietrzak, lärandestrateg, projektledare i olika projekt kring lärande och en av initiativtagarna till podden.

Livslångt har fått önskemål att berätta mer om vilka vi är som driver podden – och vad det är som driver oss. I fyra avsnitt framåt får du därför möta och lära känna oss och vårt engagemang i just lärandefrågor. Först ut är ett samtal i avsnitt 70 – där Katarina Pietrzak på RISE, blir intervjuad i sin egen podd av kollegan Carl Heath.

Niklas Huss Mindshift Hur du lär och ger avgör ditt välmående

Han är innovations- och förflyttningskonsult och i en mängd olika sammanhang, organisationer och verksamheter finns han med och lyssnar in behov, för att skapa utveckling och innovation. Han har ibland kallats arkitekten bakom Skatteverkets innovationsresa och han ville flippa försäkringsbranschen från att ersätta för skador till att försäkra ett tryggt och skadefritt liv. Idag finns han med i en mängs samverkansinitiativ, som Samverket för offentligs sektor, Samhällskontraktet i Mälardalen och och i det av honom själv grundade initiativet Mindshift. Möt Niklas Huss som drivs av det han ser som grunden för flera av vår tids stora, avgörande och komplexa ödesfrågor – psykisk hälsa och välmående. En utveckling som kräver enormt mycket lärande av oss.

Avsnitt 69 av Livslångt är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Niklas Huss – inspelat i Botaniska trädgården i Almedalen 2022, där också Mindshift hade flera seminarier och workshops om hur samhället behöver designas om för att stödja hälsofrämjande och stödjande processer i samhället. Samtalet spelades in dagen innan det tragiska mordet på överläkaren, psykiatern och psykiatri-samordnaren på SKR, Ing-Marie Wieselgren, som också samverkade med Mindshift. Ett av alla Ing-Maries citat som lever kvar, var just “det finns inget som lyfter oss så mycket som att hjälpa en annan människa”.

Almedalen, ren kompetensutveckling

Livslångt är i Almedalen och upplever hur de efterlängtade analoga mötena väcker lust till lärande och utveckling. Hör Carl Heath och Katarina Pietrzak prata igenom vad Almedalsveckan egentligen innebär, hur man bäst tar sig an den och vad de har lärt sig av den. Avsnitt 68 är ett samtal precis under Ringmuren i Visby, och i inslaget hör du Jonas Edlund prata med Almedalsbesökare om vad som fört dem till Gotland denna vecka. Producent Sandra Löv.

Svensk samverkan för Livslångt lärande

Carl, Lars och Katarina sammanfattar det samverkansprogram som regeringen initierade 2019 – för livslångt lärande och kompetensförsörjning. Programmet har innehållit tio arbetsgrupper från en mängd olika sektorer i samhället. Vad är det Sverige behöver, vad vill regeringen åt och vad innebär egentligen samverkan? Vad ska den leda till och hur ser vi ett ökat lärande genom det?

Avsnitt 67 är ett samtal mellan Carl Heath, Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE, och i avsnittet hör du också klipp från den avslutande konferensen för samverkansprogrammet om lärande och kompetensförsörjning, Arena Livslångt Lärande, som arrangerades på uppdrag av Vinnova i maj 2022.

Maria Beukelmann förskolan Varglyan – i leken bor allt

Där vi vuxna glömt hur mycket avgörande utveckling som finns i leken, är förskolepedagogerna mästare på att både skapa, locka fram och synliggöra lärande. Alla de skills som vi idag pratar om behövs i samhället och kring vuxnas lärande, tränas barnen i medan de lär genom lekarna, maten de äter, naturen runt sig och i samspelet med varandra. Att följa en läroplan genom att dyka in i lek, är inte svårt för en engagerad, lekfull och duktig pedagog.

Möt rektor för Varglyans förskola på Värmdö utanför Stockholm, Maria Beukelmann. Om hur grunden för lusten till det livslånga lärandet läggs varje dag för barnen i förskolan. Avsnitt 66 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Maria Beukelmann på Varglyan och det är Livslångts Sandra Löv som i avsnittet pratar med barn och personal på förskolan.

Kristina Sundin Jonsson Skellefteå – en världsmetropol i lärande

Skellefteå har återtagit sitt DNA och gräver idag inte bokstavligen guld som en gång i tiden, men mycket annat gör att hela världens blickar återigen riktas mot staden. Med en batterifabrik av gigamått och en blomstrande spelindustri, följer fler arbetstillfällen än arbetssökande och stora krav på allt som en stad är, från infrastruktur till utbildning, kultur och fritid. Hur tar man sig an en sån enorm expansion och vad innebär det för lärande? Hur märker invånarna att deras stad utvecklas rekordsnabbt?

Möt Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå i ett samtal om möjligheter och utmaningar, om nyfikenhet och om hur en progressiv industri ställer krav också på att den offentliga sektorn och staden steppar upp. Avsnitt 65 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Kristina Sundin Jonsson i Skellefteå. Reporter i Skellefteå är Livslångts Lars Lingman.

Linda Schön Doroci AF Det krävs lite punk

Hon brinner för livslångt lärande och hon är myndighetens punkare som vill förändra såväl arbetssätt som förhållningssätt. Hennes önskan är att fler skulle våga testa sig fram, göra och utforma – mer än tänka fram allt i långa ledtider. Affären och kunden i fokus i allt utvecklingsarbete.

Möt Linda Schön Doroci Direktör på Arbetsförmedlingen verksamhetsområde Direkt, som jobbar med både kompetenstimmar och med fokus på transparens. Hör om att misstag också måste kunna ge pris – om man vill vara pionjär. Och att prototypande arbetssätt mer teknik, är transformationens verktyg. 

Avsnitt 64 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Linda Schön Doroci på Arbetsförmedlingen, om att förändring skapar motstånd som gör ont, men är en investering i framtiden.

Qaisar Mahmood, kulturarvare. Att lägga pusslet om vem du är.

Han har åkt 900 mil runt om i landet för att hitta svenskheten, förstå mer om det samhälle han som barn kom till och vem han själv är i det. Idag är han management-konsult och drivs dagligen av frågor som bildning och mångfald. Möt Qaisar Mahmood, som kulturarvar sig fram i tillvaron. Om att ställa sig de för mänskligheten eviga frågorna; var kommer jag ifrån, vem är jag och vart ska jag. I det kanske modernaste landet av alla där vi ofta missar att använda det förgångnas lärande.

Avsnitt 63 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Qaisar Mahmood på Ramboll Management Consulting, om att bygga den tillvaro och framtid vi vill ha och behöver, genom att lära av det som varit. Om det som krävs för att så många människor som möjligt ska kunna vara med och skapa den existentiella berättelsen – om vilka vi är.

Pernilla Alexandersson Add Gender: Hjärna, hjärta, hand.

Hon kallar sig marknadsfeminist och vill skapa jämlikhet som gynnar lärande och och hållbarhet. Bolaget Add Gender startade hon för att hjälpa organisationer och företag att förstå vad man kan lära, utveckla och åstadkomma genom att vara medveten om normer, spränga fördomar och organisera sig utifrån kompetens. Allt för att knäcka koden till den lärande och framgångsrika organisationen där olika perspektiv och många smarta hjärnor kan verka på bästa sätt. Möt Pernilla Alexandersson, som med genusvetenskaplig bakgrund och över 20 års erfarenhet som föreläsare och kursledare idag utbildar och certifierar normingenjörer. Om att vara innovatör, entreprenör och inspiratör för lärande och innovation genom jämlikhet.

Avsnitt 62 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Pernilla Alexandersson, grundare och VD på Add Gender.

Helena Sjöström Nox, den lärande organisationen

De är alla överens, kollegorna på Nox Consulting. De önskar att de hade fått lära sig mer om läran att lära redan i skolan. Idag har de som en av alla aktiviteter, gått en kurs online ihop om just det. Och har genom det fått ett gemensamt språk. Hör Helena Sjöström om vilka beteenden hon själv har ändrat genom det och hur hela organisationen på många olika sätt har jobbat för att bli det som alla idag försöker bli. En lärande organisation.

Avsnitt 61 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Helena Sjöström som är vice VD på Nox Consulting. I avsnittet hörs även kollegorna Maria Hjorth och Lovisa Forstadius på Nox.

Andreas Fejes LiU Högt eget lärandeansvar riskerar skapa ojämlikhet

Han har Sveriges enda professur i vuxenpedagogik, vilket är en siffra som sticker ut i jämförelse med många andra länder runt oss. Han tycker att begreppet Livslångt lärande är ett policybegrepp som används i en tid av neoliberalt förhållningssätt till lärande och att det finns risker med att betona allas eget ansvar för upskill, reskill och allt annat vi nu har på agendan för lärande i Sverige.

Möt forskaren och professorn Andreas Fejes på Linköpings universitet, som vet vilka förutsättningar och hinder det finns för vuxnas lärande, och hur dessa kan skilja sig från barns. I hans forskning kring migration, lärande och social inkludering finns insikter och verktyg att lära och använda, för en ökad inklusion i samhället. Och här hittar vi också stora utmaningar kring utbildning och lärinsatser på distans.

Avsnitt 60 är ett samtal om forskningen kring vuxnas lärande, med Katarina Pietrzak på RISE och Andreas Fejes på Linköpings universitet.

Pär Lager Försvarshögskolan Lärande som grund inom varje människa

Vi behöver minska den avgrund som just nu öppnar sig mellan alla som satsar på lärande och kompetensutveckling – och de som inte gör det. Innovationstakten inom lärande går så enormt snabbt, och vi riskerar både som organisationer, som nation och som individer, att halka efter. Men det finns konkreta steg att ta och vi behöver börja gå. Möt författaren, ledaren och pedagogen Pär Lager bakom den nya och omtalade boken Upskill och Reskill som väcker frågor som; vad i ditt jobb/vilka moment tror du kommer ha försvunnit om 5 år? Vad tror du att det innebär för dig? Vems/vilkas ansvar känner du att det lärande som krävs sker övergripande på din arbetsplats?

Avsnitt 59 är ett samtal om att lära genom att göra, och om att förstå både varför du ska göra det, vad allt det där lärandet är om – och hur du kan ta dig an det. Medverkar gör Katarina Pietrzak och Lars Lingman från RISE, tillsammans med Pär Lager på Försvarshögskolan.

Karin Stenqvist läkare Viljan och modet att lära livet ut

Vad innebär ett verkligt livslångt lärande – hela livet och även efter det förväntade spannet ett yrkesliv? När vi förväntas gå i pension, men fortfarande känner ett engagemang för lärandet i arbetet. När vi vill dela kunskap och fortsätta att utvecklas i de frågor vi ägnat ett helt yrkesliv åt.

Hör Karin Stenqvist, tidigare infektionsläkare och smittskyddsläkare, numera medicinsk rådgivare inom sexuell hälsa och rättigheter, i ett samtal om hur man gör för att hoppa till nästa tuva i yrkeslivet, och pröva det nya och okända – även efter en förväntad pensionsålder.

Avsnitt 58 är ett samtal där Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE möter Karin Stenqvist om alla dessa frågor, och i en oväntad koppling får du höra en förebild möta dem som följer i spåren…

Gustaf Öqvist Seimyr Lexplore. Ögonen är hjärnans spegel

Dina ögonrörelser visar hur du läser och lär dig och forskningen på det har lett oss fram till teknik som idag stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter, men som också bidrar till ökat läsande på gruppnivå bland barn. .Hör Gustaf Öqvist Seimyr, forskare i ögonrörelse-mätning och läsning vid Karolinska Institutet och den bakom den forskning som nu utvecklats i bolaget Lexplore, med visionen om att alla barn ska hitta till läsningens magi. Genom tekniken kan lärare och skolor få bättre förutsättningar i sin vardag att kunna hjälpa alla sina elever.

Avsnitt 57 är ett samtal mellan Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE, och Gustaf Öqvist Seimyr, datorlingvisten som disputerade 2006 vid Uppsala Universitet på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner.

Foto: Juliana Wiklund

Lars Strannegård Handelshögskolan Kunskap som känns

I det ingenjörsland som Sverige så ofta sägs vara, behöver vi kanske än mer medvetet göra plats för det intellektuella klipulver som andra dimensioner i lärandet kan bidra med. Om estetikens, skönhetens, konstens litteraturens, sportens och känslans plats och om hur viktigt det är att erbjuda, men aldrig tvinga in människor – i andra världar och platser än de invanda. Platser som väcker lusten och gnistan för att lära nytt. Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i företagsekonomi vill röra om i själen.

Avsnitt 56 är ett sinnesvidgande samtal om känslans plats i det eviga lärandet, med Katarina Pietrzak och Lars Lingman på RISE, och Lars Strannegård på Handelshögskolan.

Ilona Taimela drev hemlig skola för fängslade barn i Syrien – över WhatsApp

Hon fick en fråga om att bidra till undervisning av de finska barn som av sina föräldrar förts till eller som fötts i Syrien, där de sen hamnat i fängelseläger. Ett drygt år senare hade Ilona Taimela och hennes kollega skapat utbildning för 23 barn mellan 3 och 19 år, med hemliga lektioner över chatt-appen WhatsApp.

Avsnitt 55 – om den mänskliga rättigheten lärande och utbildning, för alla barn oavsett . Även för dem i läger där mobiltelefoner är förbjudna och måste gömmas och där vissa inte vet vad ett hus är. För att de aldrig sett ett sånt.

Hör Ilona Taimela utbildningskonsult, lärare och föreläsare, berätta den osannolika historien om hur barn lärde sig läsa och följa sin läroplan, med hjälp av text, röstmeddelanden och e-mojis. Från RISE medverkar Katarina Pietrzak och Carl Heath.

Anna Teljfors MSB Lärande i kris och dödsångest.

De senaste veckorna har varit intensiva och återigen har hon fått anledning att fundera på hur man kan kommunicera och hjälp folk att lära sig nytt, när hotet känns närmare och oron ökar. Möt Anna Teljfors, risk- och kriskommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om hur det är att möta människors behov av att prata om allt ifrån varför inte salt står på rekommendationslistorna för krislådan hemma, till ren ångest över tillgången på skyddsrum. Och om hur vi alla har beredskapsansvar, alltid. Men när det med ett krig i vårt närområde blir en brutal påminnelse, som också gör att alla steppar upp. Vilket faktiskt också, kan kännas bra.

Avsnitt 54 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Anna Teljfors på MSB.

Annika Rabo SU Konspirationsteoretiker inga galna foliehattar

I en tid av starka krafter i världen som vill kontrollera information och vår förmåga (eller oförmåga) att se fakta – pratar vi med professorn som i sin ungdom själv upplevde mekanismerna och känslan av att något eller någon ligger bakom illasinnade komplotter. Möt Annika Rabo, professor i socialantropologi och medlem i Comparative Analysis of Conspiracy Theories – ett europeiskt nätverk med fler än 160 forskare från 40 länder.

Under livet som socialantroplog har det blivit många koppar kaffe med en mängd människor i både Beirut och Aleppo, där Annika länge försökt förstå ett vardagsliv där stark skepsis, genuin oro eller ångest tagit över och skapat konspirationsteorier som genomsyrar allt. Och där hon upptäckt att det i princip är omöjligt att bryta igenom det, med information eller kunskap. Det, måste ske långt innan teorierna har fått fäste.

Avsnitt 53 är ett samtal mellan Annika Rabo professor vid Stockholms universitet, och Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE.

Livslångt ett år

Det 52:a avsnittet är här och Livslångt firar ett år i etern! Häng med i vår summering och reflektion av det, i samtalen om det som verkligen stannat kvar i minnet. Ta del av Katarinas, Lars och Carls eget lärande med podden och följ insikterna om hela fältet som under året verkligen exploderat. Vi hoppar mellan bubblor, vi rörs av att lärande stärker ungas självkänsla och vi pratar om vad varande-kompetenser egentligen innebär. Vi känner kraften i en story och funderar kring vad Sverige behöver för att stå sig i framtiden. Vi hyllar papper och penna – och drömmer om framtiden.

Du får en mängd godbitar från de senaste 12 månaderna, och missa för allt i världen inte när de riktigt dolda talangerna kommer fram…Avsnitt 52 är en berg- och dalbana till jubileumssamtal mellan poddmakarna Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Carl Heath på RISE.

Richard Berge Sundwall Schemalagt mellanrumslärande i Sollentuna kommun

Respekterar du mötet med dig själv? Och kan man schemalägga tid för lärande?

Klart vi ska vara en lärande organisation. Klart vi ska prioritera lärande i vardagen. Klart vi är en verksamhet som ägnar oss åt kunskap. Ja, lätt att säga, svårt att prioritera och få till. Hör hur man på en enhet i Sollentuna kommun i Stockholm har försökt att ge faktiska förutsättningar för prioriteringen lärande, om vad som funkat och vad som varit svårt.
För hur gör man när man ska hitta mellanrummen mellan alla leveranserna, deadlines och presentationer som ska göras, och sätta hjärnan i ett tillstånd av nyfiket lärande? Och vad har de flesta egentligen för bild av hur lärande på jobbet går till? En enda aha-upplevelse kan faktiskt ändra på just det…


I avsnitt 51 delar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE utmaningar och lär ihop med Richard Berge Sundwall, kommunikationsstrateg på Sollentuna kommun

Sven-Eric Liedman Så bildas en människa

Ordinarie avsnitt av Livslångt utgår pga händelserna i omvärlden och sänds senare. Istället repriserar vi detta avsnitt från 2021.

Om fantasi, kunskapsglädje och lärande, från Platons studenter i 50-årsåldern – och fram till hur vi lär oss idag. Om vad som skiljer bildning från utbildning och hur man i den skillnaden behöver identifiera det livslånga lärandet – för sin egen skull. Där behovet av både snabbt och långsamt lärande finns och där veckans gäst längtar efter att se en starkare folkbildning även i interneteran.
Avsnitt 50 är ett samtal om att vara människa i vår tid och i en värld där bildningsideal och odlande av mänsklighet och demokratiska värden kanske aldrig varit viktigare. Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE möter Sven-Eric Liedman, pensionär och professor i idé- och lärdomshistoria.

Kia Höök KTH Lär av barnets sätt att skapa

Ingen som lär är ett vitt papper eller en behållare att fylla med kunskap och sen mäta. Lärande sker i dialog, reflektion, iteration och i möten inom dig själv och med andra. Och att ha ett utforskande eller agnostiskt eller till och med respektlöst förhållningssätt till hur den utvecklingen kan ske, är en nyckel. Möt Kia Höök som är professor i interaktionsdesign på KTH och som ställer frågor som varför man inte kan forska på känslor eller vad det är som gör att normer fortfarande styr våra barns slöjdlektioner. Kia har skrivit böcker som Designing with the body och skapat sånt som en gitarr som “andas” tillbaka för att hjälpa en person att hantera sin nervositet inför ett framträdande. Bland mycket annat.

Interaktionsdesign är att skapa föränderlighet, att utforma saker, material och uppfinningar som är rörliga och kan förändras. Basen är att testa och utforska sig fram, att vara en maker. Och att ta sig an nya saker som ett nyfiket barn gör. Avsnitt 49 är ett lekfullt, eftertänksamt och respektlöst prövande samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och veckans gäst Kia (Kristina) Höök på KTH.

Thomas Jordan Konflikter är en viktig resurs!

När du blir osams med någon, vad beror det oftast på? Och vad lär du dig av den konflikten? Möt Thomas Jordan som är konsult inom konflikthantering och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vad behöver olika grupper i olika nivåer av konflikt för ledarskap? Vad har vi för frågor som ligger och skaver i vår verksamhet? Och hur hör egentligen konflikter och lärande ihop?

Avsnitt 48 är ett samtal som handlar om hur man på jobbet kan tänka kring sin konfliktpotential och om möjligheterna i att faktiskt ta de där konflikterna som vi annars kanske gärna duckar för. Hör också Lars Lingman berätta för Katarina Pietrzak om övningen han låtit värnpliktiga göra inom försvaret, för att testa den där potentialen…

Nicole Arsenault Essity Learning by the magic of a story

Vi har berättelser runt oss från den sekund vi föds och fram till livets slut. De definierar oss och vi lär oss av dem. När vi ska skapa lärande, har vi en liten liten stund på oss att fånga någon med en berättelse, en historia, en bra story. Möt en riktig storyteller i Nicole Arsenault, Global Director of Learning and Development på Essity som också undervisar på Chalmers. Och vars hela filosofi är att vi behöver skapa en kultur av tillit, för att kunna lära av utbildning, av varandra och inom oss själva – genom riktigt magiska och starka berättelser!

Avsnitt 47 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath och Nicole Arsenault på Essity.

Bättre lärande med sensorer på lärare!

Veckans Livslångt handlar om lärande genom innovation kopplat till skolan, men nog kan det ge reflektioner även hos dig som jobbar nån helt annanstans. Där ditt rörelsemönster påverkar det du gör.

Med tekniken Internet of things eller sakernas internet, kan man mäta hur till exempel en lärare rör sig i klassrummet. I ett pilotprojekt har man undersökt hur innovativ användning av rörelsesensorer kan bidra till ökad undervisningskvalitet, och nu startar ett konkret och skalbart projekt kring hur just IoT-tekniken kan användas för att utveckla skolan och lärandet för fler. Syftet just här är förstås att elever i slutänden ska få ännu bättre möjligheter att lära.

Avsnitt 46 är ett samtal lett av Katarina Pietrzak på RISE, medverkande är Lars Lingman, chef Livslångt lärande RISE, Jan Hylén utbildningsanalytiker, Lidingöläraren Chistian Svedenkrans och Robert Ramberg, professor vid Stockholms universitet. Samtalet har tidigare sänts som en del av Innovationsveckan från SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.

Gabriella Thinsz UR Det kreativa lärandets narrativ

I en kreativ process där något skapas, finns det alltid lärande. Och konstnärliga lärprocesser, där praktiskt lärande förstärker teoretiskt, är något av det viktigaste vi kan hålla på med. Möt Gabriella Thinsz, chef för Pedagogik och utveckling på UR, som vill ta sig an alla processer och berättelser för lärande, med hjälp av kreativitet. Vad sägs om att lyckas med en hel programserie om grammatik, som blir så som blir oerhört uppskattad att den fortsätter säsong efter säsong? Inte alla som tar sig an den utmaningen, hör om den och mycket annat när berättelsen i lärandet står i fokus i Livslångts 45:e avsnitt, där Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE pratar med Gabriella Thinsz på UR.