katarinapietrzak

Ann-Therese Enarsson Futurion Livet behöver vara en vågrörelse

Vad tänkte du dig “bli” när du var liten? Idag visar många undersökningar att vi framåt kan förvänta oss många fler jobb i olika branscher över en livstid. Vi behöver sluta tänka block och hitta en sömlös vågrörelse som rör sig mellan lärande, arbete, kanske små mini-pensioner mitt i livet och sen tillbaka. Möt tankesmedjan Futurions VD Ann-Therese Enarsson som är en av alla som sitter och försöker rita på hur vårt liv kan komma att se ut framöver. Hur ska vi växa med våra jobb framöver och hinna lära oss det vi behöver under en livstid? Hur söker jag ny kunskap, när och hur tar jag mig an den? Om vilka framtida kompetenser som kommer vara viktigast, och om en lärande-resa över livet kan komma att se helt annorlunda och mer cirkulär ut än de färdiga block vi är vana vid att checka av. Och om att vi behöver provtesta fram human intelligens – som inte alls längre kan kallas för mjuka frågor.

I avsnitt 44 samtalar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE med Ann-Therese Enarsson, VD på TCO och TCO-förbundens tankesmedja Futurion.

InClubit360, att inkludera alla elever i lärande

Hur kan Virtual Reality inkludera elever med hög frånvaro i skolan? Inclubit-360 gör det möjligt för en elev att delta i den ordinarie undervisningen i klassrummet på distans utan att någon data lagras. Tekniken för InClubIT-360 är utvecklad i ett samarbete mellan Kungsbacka, Eskilstuna, Skellefteå och RISE, och arbetet är nu på väg in i nästa utvecklingsfas. Lév Grünberg, Kungsbacka kommun och Lars Lingman, RISE har båda varit aktiva i arbetet. I avsnitt 43 av Livslångt delar de med sig av såväl bakgrunden till projektet och hittills gjorda erfarenheter som hur tankarna kring den fortsatta utvecklingen går. Detta avsnitt har tidigare sänts som en del av Innovationsveckan från KR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.

Kristina Taylor Psykologförbundet Den svåra beteendeförändringen

Nytt år, nya föresatser, kanske till och med ett och annat nyårslöfte. I år ska jag träna mer, sluta med, lära mig…Alla har vi lovat, alla har vi varit på en inspirerande och upplyftande kurs efter vilken vi skulle ändra beteenden hos både oss själva och inom hela vår organisation. Vi lärde och sen…gick vi tillbaka till det vi brukade. Vare sig det handlar om gymet eller kosten eller det vi ville göra med vår jobbtillvaro. Vad gör det så svårt att ändra beteenden fast man vill? Och vad skulle hända med den tidsbrist vi oftast anger som anledning, om vi mätte, prioriterade och pratade om förändring, utveckling och lärande på andra sätt än vi gör idag?

Möt psykolog och ordförande i Psykologförbundet Kristina Taylor! Vi är framme vid avsnitt 42, där Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE också tar sig an utmaningen om just ändrade beteenden som de fick av en tidigare poddgäst under hösten 2021…

Bild: Fond&Fond

Carl Heath Organisera hjärnan som Wikipedia

Har du också flera fina anteckningsböcker inköpta för att skriva viktiga tankar i under nästa år? Eller har du fått en insikt värd att spara på bussen, och skrivit upp den nånstans i mobilen, där dina jobbanteckningar och listor helt orelaterat till varandra redan trängs? Du är förstås inte ensam och det är svårt att lära av allt klokt du tänker, om det är konstant utspritt och löst undanstoppat i minnet. Det här har Livslångts Carl Heath efter ett livs kamp funderat och klurat väldigt mycket på, och kanske har han hittat ett sätt att organisera sin hjärna med digitalt stöd. Hur hör du i avsnitt 41, i ett samtal med Katarina Pietrzak.

Länkar till verktyg som nämns i programmet:

https://obsidian.md/

https://readwise.io/

https://www.instapaper.com/

Siri Wikander People Growth Expert: Sluta tvinga, börja sälja!

Vi går bortom det gamla och nosar på vad det nya lärandet kan innebära. Möt konsulten och experten på hur lärandet ska kunna växa i en organisation, Siri Wikander som menar att man behöver locka in människor i nödvändigheten att lära. Om hur att det nya ledarskapet kan vara lite vilset, när det stora lärandet sker ute hos medarbetarna i deras team. Om vilka de rätta frågorna att ha i fokus är.

Och vad väljer Siri – att ge feedback, eller be om den? Det hör du i avsnitt 40, som är ett samtal mellan Siri Wikander på Beyond Learning tillsammans med Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE.

Johan Cedermark Trainstation skapar självkänsla för världens barn

-Jag ville stödja barn att bli digitala producenter istället för passiva konsumenter. I grunden har jag en vision att förändra hela det svenska skolsystemet och sättet att lära sig saker på, vi har en enorm utmaning framför oss.

Möt Trainstations grundare och själen bakom initiativet – Johan Cedermark. Allt började som ett test i det egna hemområdet, där fritidsverksamheten inte längre lockade barnen. Istället satt de hemma och spelade, medan deras föräldrar säkerligen började fundera över skärmtiden. Men när fritidsgården blev till en fysisk plats för digitalt skapande, då kom barnen tillbaka och ville lära mer. Om och om igen. Så föddes idén att sprida möjligheten att lära för framtiden, till fler barn. Idag finns Trainstation inte bara i Vivalla Örebro, utan är på väg ut till fler platser i landet. Och målet, är självkänsla för alla barn.

Avsnitt 39 är ett samtal mellan Johan Cedermark från Trainstation, och Katarina Pietrzak och Lars Lingman på RISE,

Joel Hellermark Sanalabs bygger framtidens lärande

För 10 år sen gjorde han en presentation om lärande för Livslångts Lars Lingman – som Lars aldrig glömde. Idag är han 25-åringen som då läste akademiska papers, men som sen själv inte valde forskningsbanan, utan istället vill jobba mer hands on och skapa produkter som bygger framtidens lärande. Möt Joel Hellermark på Sanalabs, en AI-assisterad lärandeplattform online som känner dig, dina kunskaper och dina behov av lärande. Som totalt gör att du ska lära både mer och snabbare. Ett avsnitt om att proaktivt skapa förutsättningar för ditt och din organisations lärande. Och, ta kontroll över din egen kalender.

Avsnitt 38 är ett samtal mellan Joel Hellermark på Sanalabs, samt Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE. Om en framtid där vi kan koppla upp våra hjärnor för ladda ner information direkt därifrån, där vi får tillång till all världens information utan mellanled!

Björn Flintberg RISE och Anders Pettersson GR: Att skapa ett nytt ekosystem för lärande.

Vi hamnar ofta i samtalet kring hur systemen och strukturerna för lärande och utbildning i Sverige behöver förnyas, utvecklas och designas. För det finns stora utvecklingsmöjligheter, och även om kompetensförsörjning idag står högt upp på agendan för många inom både offentlig sektor och i näringslivet, så efterfrågas nu från allt fler håll också nya och mer effektfulla metoder och system.

I avsnitt 37 möter Katarina Pietrzak Björn Flintberg som är digital strateg på RISE och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav, som båda arbetar med att förnya och utveckla på området. Vi pratar om utmaningarna, men framför allt möjligheterna med att nyskapa för såväl individer som organisationer som behöver utveckla, hitta rätt kompetenser och möta framtida behov.

Tomas Björkman Ekskäret Världen behöver inre livslång vuxenutveckling

“Om man låter en arbetsplats självorganisera sig, så tycker hälften att det är helt underbart. Upp till hälften känner förvirring, ångest och till och med utmattning. Men alla har möjlighet att utveckla de inre förmågor som världen nu behöver”.

Han var den första i sin släkt att ta studenten och han satsade stort i finanssektorn. Från det hållet är hans vision och ambition idag att stödja Sveriges livslånga lärande genom fältet vuxenutveckling som hämtar näring i såväl utvecklingspsykologi som neurovetenskap. Möt Tomas Björkman, finansmannen, samhällsentreprenören och författaren som 2008 grundade stiftelsen Ekskäret för en mer mer medveten och hållbar samhällsutveckling med koppling till allas vår inre personliga resa.

Avsnitt 36 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Tomas Björkman.

Linda Sävhammar Götabiblioteken. Att vara den alla vågar fråga.

Banken skickar sina kunder dit för att de ska få hjälp med sitt bank-id. Den där svåra blanketten från Försäkringskassan kanske ingen annan kunde hjälpa till med. Hur ska jag lära mig min nya app, hur vet jag vilken information jag ska lita på eller hur ska jag hitta all information till min uppsats?

Veckans avsnitt har biblioteket i fokus. Och om du fortfarande tror att låna en bok är det du kan få hjälp med av en bibliotekarie (det är det också!) så är det här avsnittet för dig. Om biblioteket som lärandeplats, som en av få platser där allt lärande får plats. Om mötena det skapar och glappet det fyller i samhället, och om hur man nu tar sig an en helt ny digital tid. Möt Linda Sävhammar, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland som jobbar med platserna och personerna som är de som alla vågar fråga. Om allt.

Avsnitt 35 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Linda Sävhammar på Regionbibliotek Östergötland.

Henrik Brändén Det går inte att skrämma fram lärande

Han är molekylärbiologen som hjälper lärare att förstå vilka förutsättningar hjärnan behöver för att lära. Som att det inte går att hota fram lärande. Eller som att hjärnan behöver skapa egna mönster för att förstå, oavsett om de mönstren är sanna eller inte. Möt Henrik Brändén som vet varför tillit är det en av de viktigaste beståndsdelarna när du vill förmedla kunskap och om hur alla nervceller är inbäddade i och därför påverkade av känslornas kemikalier i kroppen. Ta del av hur han ser tydliga revir mellan pedagogik och neurovetenskap, men tror att de båda kommer gå ihop till slut till en helhet.

Avsnitt 34 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Henrik Brändén som är molekylärbiolog, vetenskapsskribent, författare och till hela sin natur, pedagog.

Stefan Wendin Neo4J Att avlära och lära av historien

I hela sitt liv har han fått höra att han hoppar omkring utan rikting. Genom det har han hunnit med flera karriärer och idag är han Global Head of Business Design and Strategic Programs – på Neo4j Innovation Lab, ett Silicon Valley-baserat bolag som jobbar med grafdatabaser tillsammans med kunder som NASA, Ebay och Walmart.

Följ med i ett vindlande avsnitt som rör sig från allt mellan rädsla, snålhet, lathet och fördomar hos oss människor som gör att vi har svårt att lära genom det som redan hänt – till hur AI egentligen är uppbyggt. Vi pratar om att avlära det vi trodde oss veta och om att bryta invanda mönster. Ett avsnitt att fokuserat ta del av och låta perspektiven vidgas. Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE, och Stefan Wendin på Neo4J.

Maria Rosendahl Teknikföretagen Vi måste öka insikten om lärandet som strategi

“Den kunskap du redan har ska inte behöva läras om i nya kurser, för det inte går att visa att du redan har kunskapen.”

Lärande och utveckling behöver bli var människas egendom och medvetenheten om hur viktigt det livslånga lärandet är för alla företag, behöver öka. Vi pratar med Maria Rosendahl Näringspolitisk chef på Teknikföretagen som är företrädare för drygt 4000 teknikföretag i Sverige, med alla sina olika behov. Men alla med det gemensamt att det är viktigt att identifiera hur en strategi för lärande kan se ut. Hör om hur hon vill öka insikten om den strategiska vikten av livslångt lärande på arbetsmarknaden, om hur hindren för yrkesverksamma att ta del av lärande och kompetensutveckling behöver sänkas och hur frågan om validering behöver utvecklas. Vi nosar också på hur andra länder far efter samma typer av lösningar och utveckling, när det gäller att sätta livslångt lärande på agendan.

Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Maria Rosendahl på Teknikföretagen

Thekla Schneede Att veckla ut människor

Vad är det för mekanismer som behöver finnas i en organisation som vill vara lärande och skapa processer där människor vecklas ut och växer. Hur märks det om du har en sån organisation, vilka beteenden finns på plats och vem driver hela utvecklingen av att bli – lärande? Möt Thekla Schneede, legitimerad psykolog och organisationskonsult, om att komma in i olika organisationer och stödja utveckling och lärande, i en tid där inte längre HR eller en utbildningsavdelning äger frågan om lärande. Utan där alla tillsammans måste skapa, bära och utöva det tillsammans. Hör också om betydelsen av ett lärande ledarskap, självledarskap och vikten av psykologisk trygghet i en tid av kontinuerligt lärande och stark komplexitet i vår omvärld.

Avsnitt 32 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Lotta Schibbye Fredriksson på RISE, och psykologen Thekla Schneede, som också är verksam som lärare och handledare på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Oscar Stege Unger Inte fast i formen, fast i målet

Han står i en korsning där näringsliv, forskning och politik möts och där får han sina idéer som alla drivs av en och samma vision. Den om samverkan och lärande av varandra. Möt Oscar Stege Unger, som med en fot i Wallenbergsfären och den andra i kidsens skidbacke skapar relationer. Hör honom berätta om projekt som Digital Idag, Forum för omställning eller Beredskapslyftet, där det tog några dagar innan hans idé om att skapa en bro mellan permitterade flygvärdinnor och vårdens stora behov under pandemin, var verklighet. Möt en engagerad trebarnspappa och fritidsmusiker som vill skapa bättre förutsättningar för varje individ.

Avsnitt 31 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Oscar Stege Unger.

Petri Salo Från punkare till professor

Han är professorn i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi, som längtar tillbaka till tiden då kafferasten kunde ta 45 minuter för att olika bildningsideal diskuterades. Han brinner för meningsfullt lärande och blir frustrerad och förbannad över tomma begrepp och utarmning av det vi menar med livslångt lärande. Missa inte punkaren som blev professor och som vill ta oss ur våra cementerade tankemodeller från industrisamhället om vad arbete och lärande är. Och som pratar om våra olika kompetenser i utförande, agerande och varande. Och hans svar på vad en lärande organisation egentligen är, är enklare än du nånsin kan föreställa dig. Vad det är, hör du i avsnitt 30 av Livslångt i ett samtal mellan Petri Salo och Katarina Pietrzak.

Här kan jag inte stå och hänga! När läraren får syn på sig själv i klassrummet

Det första avsnittet av Livslångt Innovationsspecial bjuder på en inblick i vad som händer i utforskandet av IoT (Internet of Things) i skolan. Katarina Pietrzak samtalar med Lars Lingman, projektledare och Jan Hylén, utbildningsanalytiker, om projektet IoT Hubb skola och tillsammans reder de ut vad innovation kring IoT i skolan kan vara.

Du möter också Lidingöläraren Chistian Svedenkrans och Robert Ramberg, professor vid Stockholms universitet som tillsammans undersökt hur innovativ användning av rörelsesensorer kan bidra till ökad undervisningskvalitet.

Christian Landgren Lärandet bortom innovationsteatern

Han har drivit samma företag sen han var 17 år och medvetet organiserat och strukturerat för att lärandet i organisationen alltid ska få ta plats. Hör Christian Landgren på Iteam berätta om hur man jobbar med lärande och nytänkade i varje steg, långt bort från det han kallar “innovationsteater för syns skull”. Om det egna lärandet bortom det formella utbildningsväsendet och om den stora önskan om att hitta öppna dörrar till rum att gå in i för att lära nytt. En drivkraft där just den önskan att bidra, utveckla och förändra, till slut ledde honom till att ligga i öppen konflikt med Stockholms Stad kring initiativet och appen Öppna skolplattformen.

Avsnitt är ett samtal mellan Christian Landgren, Katarina Pietrzak och Carl Heath.

Emma Stenström Bubble Hopping

Att försöka förstå och ta in så många olika perspektiv som möjligt, är ett sätt att förstå och lära sig den komplexa värld vi lever i. Ibland träffar man också någon som skapar en forskningsmetod av det – och dessutom lever den själv. Möt Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare gästprofessor vid Konstfack, som skriver, läser, forskar, föreläser, undervisar, yogar, mediterar och dansar burlesk. Hör om metoden, undervisningen och forskningen hon skapar ihop med sina studenter kring att hoppa ur sin egen verklighets bubbla, för att förstå någon annans. Samt hur hon verkligen hoppar själv.

Avsnitt 29 av Livslångt är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Emma Stenström. Musiken i slutet av avsnittet kommer från The 9th Annual New Orleans Burlesque Festival på youtube, med Miss Miranda.

Retrospektiv, ett halvårs lärande med Livslångt

I mars 2021 sändes det första avsnittet av Livslångt och i avsnitt 28 tittar Katarina, Lars och Carl bakåt och reflekterar kring allt lärande som hela tiden pågått under den tiden. Vilka mönster finns kring diskussionen om livslångt lärande idag, vilka trender syns, hur har responsen sett ut och vad har verkligen blivit tydligt att lärande handlar om? Vi blickar och lyssnar bakom i ett retrospektiv med podden!

Avsnitt 28 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Carl Heath, bakom podden Livslångt.

Eric Schüldt Den mörka akademin för alla

Hur ska man förklara värdet av lyssna på berörande musik eller ta del av konst – i samhällsnytta? I ett samtal som böljar mellan Donna Tartts Den hemliga historien och levande rollspel till synen på vad mätbarhet gör med både vårt lärande och oss som människor, tar vi oss an hur vi borde lära av vår historia istället för att ha allt fokus på att uppfinna framtiden. Samt vad vi egentligen har skyldighet att lära oss som människor.

Möt radiojournalisten, skribenten och poddaren Eric Schüldt, som ser starka tecken på att konsten, litteraturen och musiken har en lysande framtid. Men som är bekymrad över att det återigen riskerar att bli ett elitprojekt. När det egentligen skulle kunna förändra livet för alla.

Avsnitt 27 är ett samtal mellan Eric Schüldt, Carl Heath och Katarina Pietrzak

Anna-Carin Ramsten Lärandet föds i praktiken

Avsnitt 26 tar sin utgångspunkt i det kontrollrum i tillverkningsindustrin där Vinnovas områdesledare för kompetensförsörjning Anna-Carin Ramsten spenderade tid för att skriva sin avhandling. Det rum där ordet utbildning inte var poppis, men där lärande skedde i varje samtal och handgrepp. Så hur ska vi göra för att få till den där lärande organisationen, är det verkligen så svårt som det verkar?

Följ med in i det rummet där verkligheten blir filosofisk och svaren är både enkla och som alltid, komplexa.

Ett samtal mellan Anna-Carin Ramsten på Vinnova, samt Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE.