Innovationsveckan

Här kan jag inte stå och hänga! När läraren får syn på sig själv i klassrummet

Det första avsnittet av Livslångt Innovationsspecial bjuder på en inblick i vad som händer i utforskandet av IoT (Internet of Things) i skolan. Katarina Pietrzak samtalar med Lars Lingman, projektledare och Jan Hylén, utbildningsanalytiker, om projektet IoT Hubb skola och tillsammans reder de ut vad innovation kring IoT i skolan kan vara.

Du möter också Lidingöläraren Chistian Svedenkrans och Robert Ramberg, professor vid Stockholms universitet som tillsammans undersökt hur innovativ användning av rörelsesensorer kan bidra till ökad undervisningskvalitet.