Poddavsnitt

Cathrin Ifver Stjernqvist AI i bildundervisning sätter fokus på normer

Hon trodde aldrig att hon skulle bli högstadielärare, för vem vill bli det? Idag är hon helt uppenbart glad i sin vardag i klassrummet och använder bildmediet för att lyfta viktiga frågor som handlar om värderingar och normer. Och hon är en av de lärare som omfamnat AI-verktygen för att utveckla ämnet just mot det. Som bildlärare ser Cathrin det som en definitiv möjlighet att bli kompis med de generativa AI-verktygen och när hon började sätta sig in i hur tekniken fungerar och vad som går att göra med den, såg hon fler möjligheter än svårigheter. Dels att kunna använda AI som en av teknikerna eleverna använda för att framställa bilder, dels för att analysera bilder utifrån fördomar och cementerade normer – genom att lära sig skriva sk prompt. dvs instruktioner till en AI. Hon ser bara fler användningsområden framåt och hon menar att det bara blir dumt att ställa olika konstarter mot varandra.

Avsnitt 168 är ett samtal med Cathrin Ifver Stjernqvist, lärare i bild på högstadiet i Uddevalla. Genom hennes Instagram-konto mrs_bildsprak kan du följa hennes undervisning kring normer, könsidentitet och värdegrund. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Cathrin Ifver Stjernqvist AI i bildundervisning sätter fokus på normer Läs mer »

Jan Gradvall Jag skriver för att lära känna mig själv

Han har träffat världskända artister, musiker och kulturpersonligheter världen över, och drivkraften är att förstå deras musik, lära sig själv och sen likt en lärare, hjälpa andra ombord . Hans ord når ut till många och beskriver musiken som en plats att kliva in i för att förstå varifrån känslor kommer. Även de smärtsamma. I veckans avsnitt sätter han även ord på det ständiga lärande som både drivit honom själv och som han också ser som en förutsättning för att nå fram i livet. Möt musikjournalisten, författaren och människan som ständigt lär, Jan Gradvall. Aktuell med boken ABBA – vemod undercover (Bonniers) och inte minst i samband med Polarpriset 2024 som delas ut nu i maj och där han förstås intervjuat båda pristagarna Nile Rodgers och Esa-Pekka Salonen. Många är kändisarna han hängt med, men lyssna så får du veta vad som slog backstage och fest med Springsteen.

Missa inte avsnitt 167 av Livslångt, om lärande och utveckling som människa, genom musik, med Jan Gradvall! Programledare är Katarina Pietrzak på RISE. Bild på www.livslangt.se, Copyright/fotograf: Rickard L. Eriksson.

Jan Gradvall Jag skriver för att lära känna mig själv Läs mer »

Magnus Nyström Från kunskap till förändring

Hur ser berättelsen om en hållbar tillvaro inom vår planets gränser egentligen ut? Och vad behöver vi lära, lära om och avlära, för att nå dit? Möt Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, expert på resiliens i marina och sociala-ekologiska system. Hans väg in i resiliensforskningen var inte helt självklar men idag handlar hans tillvaro om vikten av att bygga motståndskraft i sociala-ekologiska system för att hantera de utmaningar som vår pågående vår epok innebär. 

Så, vilka beteendeförändringar krävs på samhälls- och individnivå för att minska vår negativa påverkan på planeten? Kan vi fortfarande hinna förändra oss i tid? Hur kan vi lära för förändring och hantera känslor som skam, förlust och ångest kring klimatkrisen? Avsnitt 166 är ett samtal om att odla ett aktivt hopp trots en mörk utveckling och om hur vi faktiskt som mänsklighet, kan bygga en mer hållbar framtid. Veckans gäst är Magnus Nyström, professor och en av de ledande forskarna på Stockholm Resilience Center, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Magnus Nyström Från kunskap till förändring Läs mer »

Josephine Selander Den kritiska bryggan mellan yoga och akademi

Från dans och teater till yoga och sen forskning. Veckans gäst har på pappret tagit stora steg mellan kropp och intellekt, men själv känner hon att allt hör ihop. Hon har startat ett yogainstitut och lärt ut yoga i TV, men hon ifrågasätter också många vedertagna uppfattningar som ofta kopplas ihop med både filosofi och utövande. Om kontemplativa tekniker, yogans och meditationens roll för fokus och koncentration och om hur buddhistiska praktiker har flyttat in i den moderna psykologin med tekniker som mindfulness och andra inlånade element. Möt Josephine Selander som utövar och utbildar inom yoga, men bestämt ifrågasätter det romantiska skimret över österländsk visdom, där mycket inom praktiken säljs som över 2000 år gammal visdom därifrån. Utan hellre talar om självreflektion.

Avsnitt 165 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Josephine Selander, idéhistoriker som doktorerat i modern historia, och som är grundare av viryayoga och skolan Nordiska Yogainstitutet där hon utbildar yogalärare. Josephine har skrivit flera böcker, däribland Dynamisk Yoga, Yoga för dig och Yoga & ACT samt hållit i över 60 yogaprogram på TV4.

Josephine Selander Den kritiska bryggan mellan yoga och akademi Läs mer »

Magnus Jernberg Lärande på liv och död

Han brinner för ett livslångt och kontinuerligt lärande, är konstant nyfiken och vill hela tiden plocka in nya perspektiv och sätt att se på världen, något han tackar sin gamla ledarskapslärare på officersutbildningen för. Idag är han själv utbildningsledare inom det svenska flygvapnet och har funderat mer än de flesta på allt det lärande som ett liv innebär. Och som i försvaret ytterst ju är – på liv och död. Välkommen in i ett samtal om det bildningsarv inom officerskåren som fortfarande lever kvar, om alla modeller för ledarskap, organisationsutveckling och lärande som försvaret mejslat ut till sådant som många andra sammanhang sedan tagit efter.

Avsnitt 164 är ett samtal om hur lärande skulle behöva utvecklas, om olika sorters lärande för olika syften, om lärande i fält och hur man lär – när det handlar om att rädda liv och försvara ett land. Veckans gäst är Magnus Jernberg, utbildningsledare i flygvapnet inom Försvarsmakten, programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Magnus Jernberg Lärande på liv och död Läs mer »

Johanna Thompson Den du är, världen som är vår, det du ser – är kemi

Hon brinner med hela sitt innersta för att vi alla ska förstå varför livet fungerar som det gör, vilka vi är och hur det kommer sig att kakao och socker direkt löser upp sig om mjölken är varm till skillnad från om den är kall. Svaret på alla de frågorna är – kemi. Hur funkar vår kropp? Varför hjälper huvudvärkstabletten? Vad är det som händer inuti oss när ett virus får fäste? Varför doftar pannkakorna så gott? Och vad innebär allt detta för vårt lärande?

Möt Johanna Thompson, kemisten som säljer in kemin som grunden för allt med en sällan skådad passion och övertygelse, och helst i kombination med att fler tjejer ska bjudas in och känna magin. Hon jobbar för att kemin och STEM-ämnena ska finnas med för alla och från första början, inte som tillval, utan som en självklarhet i varenda lärandemiljö som finns. Avsnitt 163 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Johanna Thompson, kemisten som folkbildar i TV4 likväl som i sin dotters kompisgäng och som arbetar på Avantor, en ledande global leverantör av avgörande produkter och tjänster till kunder inom biopharma, hälsovård, utbildning & statlig sektor, samt avancerade teknologier & tillämpade materialindustrier.

Johanna Thompson Den du är, världen som är vår, det du ser – är kemi Läs mer »

Joel Halldorf Kyrkan och boken i lärandets tjänst

Han har studerat kyrkans plats i människors liv och utveckling, är själv uppväxt inom den svenska frikyrkorörelsen och hans forskning är inriktad på religion och modernitet med en särskild uppmärksamhet på just frikyrkliga rörelser. Så här dagen efter påskveckan dyker vi i Livslångt in i kyrkans historia och dess roll i våra lärande samhällen – som faktiskt också utgör ursprunget till ett av de läromedel många fortfarande håller högt, nämligen boken. Möt Joel Halldorf, kyrkohistoriker och professor i kyrkohistoria, som bland annat utifrån sin senaste bok “Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar” – delar med sig av sina tankar om det livslånga lärande som kyrkan som nav i samhället förr stod för. Vi utforskar också hur formatrevolutionen från tryckta böcker till digitala plattformar, har påverkat vårt sätt att ta till oss kunskap.

Avsnitt 162 är ett samtal som både fokuserar på det förflutna och framtiden, ett samtal om hur vi kan ta oss an komplexiteten i vår digitala nutid och vilken roll kyrkan och boken kan spela i ett lärande samhälle idag. Veckans gäst är Joel Halldorf, författare, professor och högskolelektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm, samt skribent på Expressen Kultur. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Joel Halldorf Kyrkan och boken i lärandets tjänst Läs mer »

Håkan Lidbo Ju konstigare nåt är, desto mer lär vi

Han var vid en tidpunkt en av världens mest produktiva producenter av elektronisk musik och har jobbat med storheter som Depeche Mode och Fatboy Slim. Idag producerar han inte skivor utan bygger konst och designar interaktiva och innovativa projekt med hjälp av musik, teknik och genom att tillsammans med andra hela tiden träna idégenerering. Möt Håkan Lidbo som utforskar och skapar i gränslandet mellan konst, musik, vetenskap, spel, teknik och samhälle och hör hans övertygelse om att vi med en utarmad kultur blir utarmade som både människor och samhällen, på ett sätt som hämmar vår utveckling.

Avsnitt 161 är ett samtal med Håkan Lidbo, producent, artist och innovatör på Idélabbet Rumtiden i Stockholm, som utforskar det konstiga och komplexa som är det vi behöver nya perspektiv på. Ett samtal om hur vi människor måste förstå mer hur en AI fungerar, för att kunna lära och förstå framtiden.

Håkan Lidbo Ju konstigare nåt är, desto mer lär vi Läs mer »

Maria Dollhopf KK-stiftelsens roll i Sveriges lärande

KK-stiftelsen har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom kompetensutveckling för livslångt lärande, inte minst genom sitt expertkompetens-program. Inom detta unika program matchas akademins specialistkunskaper med näringslivets behov, med en särskild inriktning på att inkludera företag från början – för att säkerställa relevans och konkurrenskraft. Dessutom deltog stiftelsen aktivt i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Möt Maria Dollhopf från stiftelsen med fokus på att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet, högskolor samt specialhögskolor. Där även samarbeten med näringslivet är en central del av verksamheten. Avsnitt 160 är ett samtal med programansvarig för KK-stiftelsens program Expertkompetens – Maria Dollhopf. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

Maria Dollhopf KK-stiftelsens roll i Sveriges lärande Läs mer »

Lars Andersson 60 år på jobbet!

Under ett helt långt arbetsliv har han jobbat och lärt – och lärt och jobbat. Nyfikenheten tar aldrig slut och den har han packat ner i sina resväskor och tagit med sig jorden runt, tillsammans med den för honom viktigaste frågan av dem alla – varför fungerar allt som det gör? Möt Lars Andersson med ett snart 60-årigt yrkesliv som fortfarande i allra högsta grad är pågående och hör om hans bokstavligen livslånga lärande, ett lärande som började innan programledaren ens var född. Avsnitt 159 är ett samtal mellan de båda kollegorna på RISE, Katarina Pietrzak och ingenjören, utredaren och fågelskådaren Lars Andersson.

Lars Andersson 60 år på jobbet! Läs mer »

Årets folkbildare; Kvinnokliniken på Instagram

De är båda överläkare i obstetrik och gynekologi och arbetar inom både förlossningsvård och gynekologi på ett universitetssjukhus i Sverige, de har disputerat inom sina respektive ämnen. Men mer om dem får vi inte veta – för dessa läkare har valt att sätta ämnet kvinnohälsa och folkbildning kring det i fokus, något som 2023 gjorde dem till vinnare av priset årets folkbildare, som delas ut av Föreningen Vetenskap och folkbildning. Och det är inte folkbildning i ett vanligt klassrum eller på andra mer traditionella – det är folkbildning på Instagram. Med över 60 000 följare är kontot Kvinnokliniken idag en kunskapshub för såväl enskilda kvinnor som för vårdpersonal och under sex år har läkarna bakom kontot bildat mängder av kvinnor. Men också en och annan man.

Avsnitt 158 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och läkarna bakom Instagramkontot; Kvinnokliniken.

Årets folkbildare; Kvinnokliniken på Instagram Läs mer »

Suzanne Osten Livslångt lärande är lusten att leva

Att använda teater och drama för lärande och för att uttrycka sig – är hennes stora drivkraft. Hennes publik har bestått av såväl spädbarn som gamla människor nära döden. Hon har i många år brottats med frågan “vem är jag?” och den återkommande frågan genom livets alla skeden, menar hon också är just det lärande som livet bjuder på. Möt regissören Suzanne Osten, ikon inom teatern och innovatör av svensk film- och scenkonst och hör om varför vi behöver fler besvärliga människor och mer grus i maskineriet. Samt om hur vi växer och lär som människor- sidledes.

Avsnitt 157 är ett samtal med Suzanne Osten som är helt bergsäker på att alla kan uppleva teater tillsammans. I bagaget har hon grundat barnteaterkompaniet Unga Klara, fått medalj av kungen och en hedersbagge för sina djärva och nyskapande insatser inom svensk film- och scenkonst. Katarina Pietrzak på RISE är programledare och medverkar gör också hennes kollega och chef Johanna Redelius, som även hon har en bakgrund inom lärande och teater.

Suzanne Osten Livslångt lärande är lusten att leva Läs mer »

John Ahlberk Alla behöver bli sin egen haverikommission!

Samma vecka som Oceana-branden på Liseberg pratar vi med den instans som nu kan komma att utreda vad som hänt. Veckans gäst har ett stort samhällsintresse som har tagit honom till att vilja utveckla och skapa förutsättningar för bättre verksamheter i samhället på olika sätt och förstås till att vilja förebygga olyckor genom att lära av det som redan hänt. Men också, till att förstå hur den sortens utredningar handlar om lärande. När Statens Haverikommission utreder en olycka handlar det aldrig om skuldfrågan, utan om att förstå det som ligger bakom, vad som ledde fram till att något hände. Att kunna prata om och lära av det, mekanismer viktiga för vilken lärande organisations som helst.

I avsnitt 156 möter du John Ahlberk, Haverikommissionens generaldirektör i ett samtal om det som så ofta sägs vara en av lärandets nycklar, att lära av det som gått snett eller inte som man ville. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE.

John Ahlberk Alla behöver bli sin egen haverikommission! Läs mer »

Annica Karlsson Oui Chef!

Livslångt fortsätter utforska lärandet i alla sinnet och turen har kommit till smaken – och lärandet i matlagning! Möt Annica Karlsson, matstylist och matkreatör, lång erfarenhet som matlagare och kock på några av Europas och Sveriges mest välrenommerade restauranger och hör om hur det är att jobba sig uppåt i ett kök, hur du hela tiden måste hålla ditt lärande uppdaterat och nyfikenhetens plats i det. Och om hur minnen så starkt kan kopplas till just mat. Om hur kreativitet och inflöde av nya idéer kan odlas, om barn och deras utveckling genom mat och om överföringen av kunskap som sker i ett trestjärnigt kök.

Avsnitt 155 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och veckans gäst, matstylisten och kreatören Annica Karlsson, med kärt återbesök av en av poddens grundare, matälskaren Lars Lingman! I avsnittet hör du även när reporter Jonas Edlund pratar med kocken Magnus Gustavsson i ett skolkök på en högstadieskola.

Annica Karlsson Oui Chef! Läs mer »

Poul Perris Det gör ont att förändras och lära

Han är psykiater, psykoterapeut och rektor för Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Han har tagit terapin in i helt nya sammanhang såsom i TV-program som “Par i terapi” och “Nyfiken på partiledaren” i SVT – och har ända sen han var liten försökt se människan bortom roller och positioner. Idag utforskar han terapeutiska och psykologiska aspekter av relationer och samhälle vad han än tar sig an. Möt Poul Perris i ett samtal om allt som samhällets förändring på ganska smärtsamma sätt kräver av oss och om de djupt mänskliga behov som därmed uppstår i utveckling och lärande. Om vad ett samhälle som ofta polariserar och där en osäker omvärld kryper allt närmare inpå oss alla gör med vår tillit och vårt välmående – samt om hur mekanismerna i kognitiv terapi kan vara ett stöd eller en metod i det.

Avsnitt 154 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Poul Perris, rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt auktoriserad schematerapiutbildare, som också skrivit böcker och länge verkat inom sitt område för att dela insikter om psykoterapi och mänskliga relationer. En gång i tiden var han också sångare i bandet The Facer.

Poul Perris Det gör ont att förändras och lära Läs mer »

Ulrica von Thiele Schwarz När teori ska bli till praktik

Säg orden implementering och uppföljning och se blickarna slockna runt dig. Men bakom alla orden finns möjligheter att få det ni vill förnya och utveckla att bli verklighet! Hör Ulrica von Thiele Schwarz, leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens universitet och en av författarna bakom “Implementeringsboken” om hur viktigt det är att skapa förutsättningar för det nya vi ska utveckla och lära. Vi går bakom uttrycket att en människa bara klarar några få större organisationsförändringar och om att det inte skulle gå att förändra. Det är svårt med förändring – men det finns hopp! Avsnitt 153 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Ulrica von Thiele Schwarz vid Mälardalens universitet.

Ulrica von Thiele Schwarz När teori ska bli till praktik Läs mer »

Helena Ljungros Vuxna behöver också bilder

Hon är en karriärväxlare som har suttit i och lett en mängd möten inom myndighetssverige – men som idag hjälper andra att både lära och minnas just allt i mötet, konferensen, eventet eller föreläsningen. Möt Helena Ljungros som är sk graphic recorder och som snabbt och live fångar essensen i varje lärande i bild. Hör om vikten av klotter och om att erkänna fler sinnen och metoder för lärande.

Avsnitt 152 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Helena Ljungros på RemembeRit om bildens kraft för lärande.

Helena Ljungros Vuxna behöver också bilder Läs mer »

Patricia Diaz Att lära för och i en (digital) värld

Med en bakgrund som språklärare och pedagogisk utvecklare delar hon sina insikter om teknikens roll i lärandet, från digitala verktyg till utmaningar och möjligheter i skolmiljön. Hon menar att det förändrade lärandelandskapet kräver en balans mellan traditionella metoder och digitala innovationer och inte en polariserad debatt. Möt läraren och den pedagogiska utvecklaren Patricia Diaz som betonar vikten av att vara en förebild för elever genom att vara nyfiken och visa att man aldrig är helt fullärd. Idag är hon doktorand på KTH och har skrivit boken hon själv saknade som lärare – hur jobbar man med digitalisering i skolan och vad är egentligen adekvat digital kompetens? Avsnitt 151 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Patricia Diaz, i grunden gymnasielärare i engelska och spanska, med ett stort intresse för såväl språk och lärande som för digitalisering. I avsnittet hör du också högstadielärarna Fredrik Reiman, Marina Prada och Anders Österberg.
*Boken “Lärande i en digitaliserad värld” tar upp konkreta verktyg och aspekter av adekvat digital kompetens. Patricia Diaz är idag heltidsanställd doktorand på KTH med inriktning att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning.

Patricia Diaz Att lära för och i en (digital) värld Läs mer »

Livslångt 150! “Det är i skuggorna det spännande finns”

Livslångt firar 150 avsnitt och ställer sig frågor om vad de nästan tre åren med podden har inneburit. Vad har vi lärt oss? Och vad vill vi lära mer om framöver? Vem är det som har bestämt över allt vi ska lära oss egentligen? Och vilka trender kan vi se inom fältet lärande? Följ med Katarina Pietrzak och Sandra Löv när de tar sig an detta firande, med lite inslag av några av förra årets gäster och med välbekanta röstinslag från fler av poddens grundare. Och när de söker bortom de svartvita svaren och lösningarna, i processerna för lärande och utveckling.

Livslångt 150! “Det är i skuggorna det spännande finns” Läs mer »

Hemma hos Katarina, Livslångt helgspecial

För snart tre år sen var Katarina med och startade podden Livslångt, utifrån sitt arbete som forskare inom tillämpat livslångt lärande på RISE. Sen dess har podden tagit sig in i många sammanhang och snart firar den 150 avsnitt. Katarinas hela tillvaro består av lärande högt och lågt, så också i hennes tillvaro hemmavid som hon delar med bland annat läraren Jonas. Avsnitt 149 är ett samtal vid köksbordet om hur lärande kan prägla en vardag och relation mellan Katarina Pietrzak och inbjudne Jonas Pietrzak Edlund. Jonas är frekvent yrkesväxlare och aktuell med nya boken “Undervisa för framtiden” (Gothia kompetens), där man hittar nycklarna till ett ökat engagemang för att ta sig an vår tids största samhällsutmaning, hållbarhet. Möt högstadieläraren som har engagerat sig i klimat- och miljöfrågor sedan tidigt 90-tal, som är både biolog och journalist och som även under många år arbetat på Vetenskapsradion, Sveriges Radio.

Hemma hos Katarina, Livslångt helgspecial Läs mer »

Livslångt julspecial

Det är annandag jul och Livslångt bjuder på en julklapp i form en chokladask med lite blandad konfekt, när vi blickar både lite bakåt och framåt. Katarina Pietrzak och Sandra Löv ses i etern och “snackelisnackar” om radio de gjort under året och så bjuds det på en överraskning.

I avsnitt 147 hörs du också Fredrik Wass, Goloconda Fahlén samy Carl och Amanda Heath.

Livslångt julspecial Läs mer »

Jonas Olofsson Det underskattade sinnet

Hans fält är psykologi, men det som engagerat honom mycket den senaste tiden är ett av våra fysiska sinnen, som ändå påverkar oss till både kropp och själ. Möt Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, när han under en barnvagnspromenad i ett regnigt och doftrikt Hagaparken i Stockholm, berättar om hur dofter skapar och väcker minnen, om hur inlärning påverkas av det och vilken potential det innebär, samt om hur doftsinnet verkar ha ett samband med risken för demens. I Jonas nya bok “Det underskattade sinnet” kan man lära sig att förmågan att känna lukter är en intellektuell process som inte börjar i näsan utan i hjärnan, och formas av förväntningar och erfarenheter. Av, vårt lärande.

Avsnitt 146 programleds av Katarina Pietrzak på RISE, och i bakgrunden hörs även Jonas lille son i regnet.

Jonas Olofsson Det underskattade sinnet Läs mer »

Anette Jahnke Tyst kunskap inom och mellan oss

Hon kommer ur det mest formella fält av alla formella utbildningar (matematik), det som fascinerar henne är ändå den tysta kunskapen, den praxis som uppstår när vi jobbar och hur vi kan synliggöra, sätta ord på och dela allt det. Med en lång egen akademisk läranderesa och fortfarande idag verksam inom både forskning och universitetsutbildning, vill hon höja statusen på det vi ibland kallar färdigheter. Som ändå är, kunskap. Kunskap vi kanske gör med kroppen eller med våra förmågor på olika sätt, som består av våra handlar och relationer inte minst. Möt Anette Jahnke, som lett olika nationella utbildningsinsatser för lärare och rektorer, bland annat inom Matematiklyftet. Hennes forskningsintresse riktar sig idag just mot den kunskap som bildas i yrkeslivet, hur den ser ut idag och hur den skulle behöva utvecklas. Hör också om hur just matten, är ett av de allra mest relationella ämnena.

Avsnitt 145 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Anette Jahnke, forskare och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och processledare på Ifous, ett fristående branschforskningsinstitut som blev en ideell förening och idag ägs av  Sveriges Kommuner och RegionerFriskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

Anette Jahnke Tyst kunskap inom och mellan oss Läs mer »

Lena Nordlund Lärandets vinglande väg mot kunskap

Hennes väg där hon vinglat sig fram mot all förvärvad kunskap och vetenskap, har varit allt annat än spikrak. Hon har testat och omvärderat, bytt spår och ändrat bana. Och hon söker fortfarande alltid efter berättelsen och människan i varje nyhet eller vetenskaplig rapportering. Men hur lär man sig allt längs livet och hur plockar man fram all den kunskapen i ett pressat läge i allas blickfång, i TV? Möt Lena Nordlund, aktuell som nybliven semifinalist i På Spåret, något som ännu inte är avslöjat när det här avsnittet spelas in. Och hör om hennes drivkraft att berätta om det som engagerar i såväl Nobelpris som hos världskända rockstjärnor.

Avsnitt 144 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och den forna kollegan på Sveriges Radio och Vetenskapsradion, journalisten Lena Nordlund. Som också har bytt den något mer anonyma tillvaron på radion, till rampljuset och genomslaget i TV, när hon nu är tillbaka i årets omgång av Sveriges kanske folkkäraste tv-program tillsammans med sin medtävlande Niklas Källner.

Lena Nordlund Lärandets vinglande väg mot kunskap Läs mer »

Christer Mattsson Ingen föds till demokrat

Han är säker på att vi behöver ett demokratilyft för att vår demokrati ska hållas samman och han är säker på att skolan är platsen för att både träna elever att tala demokratiska, hantera sina relationer och förstå ansiktets etik. Och det kräver olika slags pedagogik, för olika elever. Han har länge studerat och forskat på hur radikalisering hos unga sker och vad som behövs för att motverka en sådan och för att skapa en ökad tolerans i samhället. Möt Christer Mattsson, docent i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, som både nationellt och internationellt jobbar med att förbygga våldsbejakande extremism och förebygga rasism.

Avsnitt 143 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och grundaren av Toleransprojektet efter mordet på John Hron 1995, föreståndare för Segerstedtsinstitutet med uppgift att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och inte minst läraren – Christer Mattsson.

Christer Mattsson Ingen föds till demokrat Läs mer »

Pontus Wärnestål Urtidsmänniskan möter AI med medeltida undervisning

Han har jobbat med AI-utveckling längre än de flesta och är bekymrad över att vi har hjärnor från den paleontologiska tiden och undervisar som om vi levde på medeltiden. När vi samtidigt har den teknik vi har. Samtidigt som han oroas av att vi inte haft förmågan att förutse den kraft ny utveckling bär med sig, vare sig det gäller sociala medier igår eller AI idag. Möt Pontus Wärnestål AI-designer och samtidigt biträdande professor i informationsteknologi, som brinner för att skapa djupa, människocentrerade lösningar som inte bara är meningsfulla utan också gör en verklig skillnad. Om hur reglering och innovation behöver leva sida vid sida inom dessa kraftfält och om hur vi fortfarande kommer behöva djupt mänskliga krafter i såväl design som i den kreativa näringen.

Avsnitt 142 är ett samtal som öppnar ögonen inför de områden som människan nu måste ta sig an med den naturliga intelligensen för att hitta samklangen med den artificiella. Programledare är Katarina Pietrzak på RISE och veckans gäst är Pontus Wärnestål, Head of AI Design & Innovation på det svenska AI-företaget eghed, samt biträdande professor vid Högskolan i Halmstad.  

Pontus Wärnestål Urtidsmänniskan möter AI med medeltida undervisning Läs mer »

Linus Hurtig Wåhlander Upplevelsebaserat lärande för bestånde kunskap

Han går sitt andra år på gymnasiet och upplever i praktiken en stor del av det lärande andra jämnåriga bara får i skolbänken. Vi fångar honom i hamn i Sevilla på årets seglats, och får ta del av de många perspektiv och upplevelser som för alltid skapat ett lärande för livet. Möt Linus Hurtig Wåhlander från Öckerö seglande gymnasieskola, som har havet och världen som klassrum. Hör hans uppmaning till alla lärare i de mer traditionella klassrummen om att låta lärande bli beständigt och göra skillnad, när det du lär om också finns tredimensionellt runt dig i vardagen. Och om de helt nya färdigheter och perspektiv som kommer med seglatsen, på många olika sätt.

Avsnitt 141 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och gymnasieeleven Linus Hurtig Wåhlander på Öckerö seglande gymnasieskola utanför Göteborg.

Linus Hurtig Wåhlander Upplevelsebaserat lärande för bestånde kunskap Läs mer »

Hannah Sundkvist Att möta dömda unga med pedagogik och musik

De är unga pojkar mellan 14 och 20 år som har dömts till vård och som erbjuds en skolgång på det SiS-hem* där den domen verkställs. De kommer och lär sig allt från pianospel till hur de själva vill och kan uttrycka sig genom musik. Möt Hanna Sundkvist som efter sin 14 år långa lärargärning bytte klassrummet i den vanliga grundskolan mot enskilda möten med elever som är dömda till vård, där många elever kanske knappt haft musik. Där och då har hon en lektion på sig att motivera dem att ta del av musiklektionerna. Hör om hur hon ser på möjligheten att nå fram och påverka dem i en önskad riktning och om skillnaden hon hoppas – att det kan komma att göra.

Avsnitt 140 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och musikläraren Hannah Sundkvist, som arbetar på ett SiS-hem i mellansverige.

*Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger man barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Hannah Sundkvist Att möta dömda unga med pedagogik och musik Läs mer »

Per Thilander HR, den osynliga handen i transformation

Han saknade ett fält att verka inom kring det han är övertygad om är en nödvändig transformation från klassisk HR till fokus på människor och kultur i kärnverksamheten. Så han utvecklade det fältet själv och har idag forskat om hur HR-funktioner och professionen behöver utvecklas i en alltmer digitaliserad värld. Möt Per Thilander, universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskare inom bland annat HR-organisering, ledarskap och organiseringsförändring. Hör om hur han ser organisationsdesign som en uppgift för den avdelning som också har en semantisk resa att göra, och som ofta är en osynlig kraft bakom det som fungerar bra. Om både utmaningen och möjligheterna i att samtidigt driva och stödja verksamheters utveckling.

Avsnitt 139 är ett samtal mellan Per Thilander, universitetslektor vid sektionen för Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet och Katarina Pietrzak på RISE. I avsnittet medverkar även HR-direktör Annette Anjou och Johanna Franzén som ansvarar för Kultur och verksamhetsnära HR-stöd, båda på RISE.

Per Thilander HR, den osynliga handen i transformation Läs mer »

Maja Åström Folkbildning med fniss

I hennes värld står ämnet i centrum och hon tycker att människor med mycket kunskap också ofta är kul. Inget ämne är för svårt att ta sig an och med nyfikenhet kan man hitta engagemang även i det man inte trodde sig vara intresserad av. Vare sig det handlar om ekonomi eller hur man gör de bästa loppisfynden. Möt Maja Åström, journalist och folkbildare som vet precis vilka bland Sveriges lärosäten som gärna bidrar till en folkbildning med glimt i ögat och som hoppas att kunskap och engagemang ska kunna vända de nedåtgående kurvorna för världens förmåga att uppnå de globala målen.

Avsnitt 138 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Maja Åström som gör produktioner för svensk Public Service, men som just nu också har uppdraget att skriva om och uppdatera den viktiga boken ”Blir världen bättre?” från FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Maja Åström Folkbildning med fniss Läs mer »

Ulf Danielsson Människans begränsade förmåga att förstå vilka vi är

Han är övertygad om att det vi upplever som vårt medvetande och vår själ, har en biologisk och organisk förklaring, men att vi saknar förmåga att överhuvudtaget förstå och sätta ord på hur denna egentligen fungerar. Han är ödmjuk inför de stora frågorna och kaxig inför de tvärsäkra svaren. Han är naturvetaren som finner tröst i att vara en del av universum i en tillvaro där universum också bor inom var och en av oss. Möt Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet som gärna delar med sig av det han brinner för och som har gåtor han gärna skulle hinna förstå innan han lämnar sin jordiska tillvaro.

Om att all kunskap är preliminär och om att hela hans drivkraft att konstant utforska den kunskapen vidare, började i en liten by i södra Dalarna under en stjärnklar himmel. Där det stod klart för den 7-årige pojken vad han ville göra med sitt liv. Avsnitt 137 är ett hisnande samtal om hur lite vi förstår, med professorn, författaren och radioprataren Ulf Danielsson. Programledare är Katarina Pietrzak.

Ulf Danielsson Människans begränsade förmåga att förstå vilka vi är Läs mer »

Anne-Marie Körling Ett livslångt förhållande med läsning

Hon har växlat och kombinerat undervisning med läsning och läsning med undervisning i många många år. Hon ser att vägen till läsning går genom berättelsens hjärta och att erbjuda litteratur istället för att bjuda in motstånd genom tvång. Att göra den så oumbärlig att barn själva börjar fråga efter den. Och hon ger inte mycket för polariteten mellan böcker och digitalisering, men blev själv utmattad efter ett helt sommarlov utan böcker. Möt läraren och läsfrämjaren Anne-Marie Körling och hör om hur du kan låna ut ditt eget intresse för läsning till barn. Om förundran över att vi inte är mer av ett läsande folk när vi till och med har ett Nobelpris i litteratur. Och missa inte historien vad som fick kvinnan som aldrig vågat gå med i en bokcirkel, att äntligen göra det. Vid 83-års ålder.
Avsnitt 136 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE, och Anne-Marie Körling, läsfrämjare, grundsskollärare, handledare och adjunkt vid Uppsala Universitet.

Anne-Marie Körling Ett livslångt förhållande med läsning Läs mer »

Andreas Ekström Lämna de bekväma svaren. Ställ frågorna.

Han är journalisten som ser ut som en tekniksnubbe, men som brinner för att bidra till ett bättre samhälle genom att ständigt sätta frågor och utforskande i centrum. På sina föreläsningsturnéer världen över insåg han vilka de avgörande frågorna för världen är och hans senaste bok Bekvämlighetens tyranni, handlar om allt vi är beredda att överge för användarvänlighet eller snabba digitala kalorier. Möt Andreas Ekström som alltid förenat journalistik med pedagogik och som nördat ner i digitalisering och hur AI påverkar och hör ihop med vår mänskliga intelligens. Han är också mannen som för några år sen lämnade hela sitt liv i händerna på andra människors kompetens – helt utan att blinka.

Avsnitt 135 är ett samtal mellan Andreas Ekström som bland annat jobbar på Sydsvenska Dagbladet, och Katarina Pietrzak och Micke Kring på RISE.

Andreas Ekström Lämna de bekväma svaren. Ställ frågorna. Läs mer »

Nigel Paine Learning is what makes us human

Han är en respekterad röst inom utbildnings- och lärandeområdet och hans arbete som författare, talare och rådgivare har bidragit till att främja förståelsen för modern inlärning och hur den kan integreras i organisationer, i ledarskap och företagsstrukturer. Möt Nigel Paine i en inspelning av ett livesamtal från scenen på Learning Conference i september 2023 i Stockholm och hör honom tala om hur en människa som inte lär inte lever fullt ut och hur en organisation som inte lyckas göra sig lärande – avhumaniseras och blir mindre framgångsrik. Avsnitt 134 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Nigel Paine, som har en examen i psykologi från University of Edinburgh, som också bedrivit vidareutbildning inom området utbildningsteknologi. Producent var Sandra Löv.

Mer om Learning Conference kan du läsa här.

Nigel Paine Learning is what makes us human Läs mer »

Folkhögskolan, ett fantastiskt helvete!

Att satsa på nyfikenhet istället för på prestation. Att ha som syfte att bilda medvetna medborgare, att ge plats för alla. Från grundläggande behörighet till spetskompetens. Vi ägnar hela veckans avsnitt åt den unika skolformen folkhögskola. Ett nordiskt fenomen som sen mitten av 1800-talet har inkluderat, bildat, utbildat och satt lärande i fokus för så många människor. Möt Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola och lärare på Strömbäcks folkhögskola och hör om manifestationen den 19 september 2023, där folkhögskolan som bildar Sverige uppmärksammas. Där “folkis”, vill resa sig igen och bjuda in oss alla.

I avsnitt 133 medverkar också Eva Lena Volk, lärare på Region Uppsala folkhögskola och i ett ljudklipp Thomas Sundvall, avgångselev från Fellingsbro folkhögskola. Avsnittet är producerat av Sandra Löv, programledare är Katarina Pietrzak.

Folkhögskolan, ett fantastiskt helvete! Läs mer »

Jonna Bornemark Vår syn på kunskap är krampaktig

Hon har länge skrivit om samhällets förkärlek att mäta och kategorisera allt och hon menar att av det vi behöver i dagens kunskapssamhälle, är något annat. Fler perspektiv, andra sätt att uppleva lärande och liv på. Möt Jonna Bornemark, professor i filosofi på Södertörns Högskola som har ägnat sitt livslånga lärande åt att utforska och utmana traditionella synsätt på kunskap och lärande och som ifrågasätter normer och standarder som kan begränsar oss. Hör om hur vi kan skapa en annan inställning till det vi inte vet i en miljö som uppmuntrar till lärande och utveckling. Vi utforskar också de utmaningar som samhället står inför när det gäller att just vidga perspektiven, inklusive den påstådda “inflationen i diagnoser” och hur historiska och samhälleliga faktorer har påverkat vår syn på lärande och neurodiversitet.

Avsnitt 132 leds av Katarina Pietrzak och veckans gäst är Jonna Bornemark. Livslångt produceras av Sandra Löv.

Jonna Bornemark Vår syn på kunskap är krampaktig Läs mer »

Andreas Wallo Leda och lära i en hybrid värld

Den hybrida tillvaron är här för att stanna och även om de plågsamt påtvingade hela arbetsdagarna på distans för många är ett nästan utsuddat minne, så är det kombinerade arbetslivet här för att stanna. Vi behöver hitta nya sätt att förhålla oss till både arbete på distans och arbete på kontor och vi behöver kanske framför allt förstå mer kring vad som behövs för att även distribuerade medarbetare på bästa sätt ska känna tillhörighet och tillit, så att arbetsplatslärandet får plats. En som studerat detta både innan, under och nu efter pandemin är Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik på Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad bland annat på hur chefer, ledare och HR-medarbetare bäst skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet.

Avsnitt 131 leds av Katarina Pietrzak, medverkar gör även Carl Heath på RISE och veckans gäst är Andreas Wallo. Livslångt produceras av Sandra Löv.

Andreas Wallo Leda och lära i en hybrid värld Läs mer »

Madeleine Opira Höga förväntningar bygger lärande och inkludering

Hon är själv uppväxt i förorten och beskriver sig om en produkt av den. Idag är hon jurist och ägnar sin tillvaro åt att inkludera alla i samhällsutveckling och lärande. Hon är grundare av den politiskt- och religiöst obundna tanke- och handlingssmedjan “A million minds” och vet att komplexa frågor kräver samverkan och många perspektiv samtidigt. Och hon har lärt sig att unga människor kan göra otroligt mycket – bara de blir sedda. Möt Madeleine Opira från Husby som redan vid ett skolbesök i rätten visste att hon ville ägna sig åt juridik och som vid sina studier utomlands ändå insåg hur ett universellt lärande utan mål och riktning – är det som gör dig till människa. Avsnitt 130 leds av Katarina Pietrzak på RISE och är producerat av Sandra Löv. Reporter är Jonas Edlund.

Madeleine Opira Höga förväntningar bygger lärande och inkludering Läs mer »

Jonas von Essens upptäckt av minnestekniker efter skoltiden, “kändes som konspiration”.

Foto Christian Gustavsson

Hur gör man när man ska komma ihåg 100 000 decimaler av talet pi? Eller andra kanske för många ännu mer användbara kunskaper, hur memorerar man stora mängder kunskap i en tid då snabbt föränderlig kunskap är nyckeln till framgång? Möt flerfaldige minnesmästaren Jonas von Essen som en gång i tiden ville bli lärare men som idag lever på sitt minne och har blivit en framstående förespråkare för att förena minnestekniker med effektivt lärande. Hör om hur han sen ända han läste sin första bok om minnesteknik har närmat sig utbildning och inlärning och hur han som vuxen idag funderar på det var en konspiration att han och många andra aldrig ens fått höra om teknikerna i skolan. Sen dess både delar han generöst med sig sina kunskaper kring hur man kan lära sig saker på ett minnesvärt sätt, och för många har han gjort lärandet mer tillgängligt och roligt.

I avsnitt 129 hör du minnesmästare Jonas von Essen, Katarina Pietrzak på RISE är programledare och också Lars Lingman gör ett kärt återbesök i Livslångt, som produceras av Sandra Löv.

Jonas von Essens upptäckt av minnestekniker efter skoltiden, “kändes som konspiration”. Läs mer »

Livslångt sommarspecial: Lärandet för alla åldrar, milstolpen körkort!

För många handlar det om något att kasta sig över så fort man får. Men inte för alla. Att ta eller att inte ta – körkort är frågan som ställs i detta avsnitt av Livslångt. Är det en rit in i vuxenvärlden? Eller ska man kanske välja att se på det som en intressant lärprocess som människor i livets alla skeden genomgår? Vi inledde sommaren med att prata om livets milstolpar, här är ännu en. I avsnitt 128 blir Carl Heath på RISE utsatt för en övertalningskampanj med osäkert resultat av producent Sandra Löv och Katarina Pietrzak. Du hör också många olika röster i detta sista sommarspecial – om konsten att lära sig köra bil!

Livslångt sommarspecial: Lärandet för alla åldrar, milstolpen körkort! Läs mer »

Livslångt sommarspecial Lärande utanför skolans gränser

Det finns så mycket i ett liv vi lär oss bortanför det vi associerar till utbildning och lärande. Så många andra källor att lära från än böckerna och kurserna. I Livslångt Sommarspecial har vi bett människor från hela landet reflektera just kring de andra källorna för lärande, de vi kanske inte ens noterar i vardagen. Programledare är Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv, reportar Jonas Edlund och Fredrik Trella. I avsnittet hör du också Carl Heath.

Livslångt sommarspecial Lärande utanför skolans gränser Läs mer »

Livslångt sommarspecial Det sitter i kroppen

Det där du gör utan att du alls tänker på hur. Det där din kropp minns och har lagrat i sina årsringar. Muskelminnet, det du bemästrat efter åratal av träning. Dagens specialavsnitt handlar om lärandet som sitter i kroppen. Programledare Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv, reporter Jonas Edlund.

Livslångt sommarspecial Det sitter i kroppen Läs mer »

Livslångt sommarspecial Att byta bana

Många är vi som varje sommar funderar på vad vi ska ägna livet åt, egentligen? Finns det nya val att göra, andra liv att leva, nya jobb att ha? I Livslångt Sommarspecial har vi samlat många röster kring olika ämnen vi sett ofta kommer upp vår podd, först ut om just den här kliande känslan av att ett byte av riktning, jobb eller liv finns runt hörnet. Programledare är Katarina Pietrzak, producent Sandra Löv och reporter Jonas Edlund och du hör röster från hela landet med reflektioner kring och erfarenheter av att just – byta bana.

Livslångt sommarspecial Att byta bana Läs mer »

Ny chans! Maria Beukelmann förskolan Varglyan – i leken bor allt

Där vi vuxna glömt hur mycket avgörande utveckling som finns i leken, är förskolepedagogerna mästare på att både skapa, locka fram och synliggöra lärande. Alla de skills som vi idag pratar om behövs i samhället och kring vuxnas lärande, tränas barnen i medan de lär genom lekarna, maten de äter, naturen runt sig och i samspelet med varandra. Att följa en läroplan genom att dyka in i lek, är inte svårt för en engagerad, lekfull och duktig pedagog.

Möt rektor för Varglyans förskola på Värmdö utanför Stockholm, Maria Beukelmann. Om hur grunden för lusten till det livslånga lärandet läggs varje dag för barnen i förskolan. Avsnitt 124 är en ny chans att höra samtalet mellan Katarina Pietrzak på RISE och Maria Beukelmann på Varglyan och det är Livslångts Sandra Löv som i avsnittet pratar med barn och personal på förskolan.

Ny chans! Maria Beukelmann förskolan Varglyan – i leken bor allt Läs mer »

Ny chans! Kristina Sundin Jonsson Skellefteå – en världsmetropol i lärande

Skellefteå har återtagit sitt DNA och gräver idag inte bokstavligen guld som en gång i tiden, men mycket annat gör att hela världens blickar återigen riktas mot staden. Med en batterifabrik av gigamått och en blomstrande spelindustri, följer fler arbetstillfällen än arbetssökande och stora krav på allt som en stad är, från infrastruktur till utbildning, kultur och fritid. Hur tar man sig an en sån enorm expansion och vad innebär det för lärande? Hur märker invånarna att deras stad utvecklas rekordsnabbt?

Möt Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå i ett samtal om möjligheter och utmaningar, om nyfikenhet och om hur en progressiv industri ställer krav också på att den offentliga sektorn och staden steppar upp. Avsnitt 123 är en ny chans att höra samtalet mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE och Kristina Sundin Jonsson i Skellefteå. Reporter i Skellefteå är Livslångts Lars Lingman.

Ny chans! Kristina Sundin Jonsson Skellefteå – en världsmetropol i lärande Läs mer »

Ny chans! Gustav Sundh Skolgårdsläraren; Gör som Peter Pan, följ varenda barn

Som barn hade han svårt att sitta stilla och många blev förvånade när han direkt efter gymnasiet valde den pedagogiska akademiska banan. Men han var snabbt helt uppslukad och inte minst av filosofiska frågor kring lärande. Minnena från världens bästa fritids blev en del av valet till just fritidspedagogik. Idag vill han ge samma upplevelse och fritids till alla barn, även på rasterna. Titeln skolgårdslärare är det han själv som har myntat och fler har tagit efter. Möt engagemanget och missionen hos Gustav Sundh som till vardags hänger på skolgården där inklusion, rörelse, fysisk såväl som psykisk självkänsla och målet att se varenda barn – är ständigt närvarande.

Avsnitt 122 är en ny chans att höra samtalet mellan Gustav Sundh på Glömstaskolan i Huddinge utanför Stockholm, och Katarina Pietrzak på RISE. I avsnittet medverkar barn från en skolgård i Örebro, Jonas Edlund träffade dem.

Ny chans! Gustav Sundh Skolgårdsläraren; Gör som Peter Pan, följ varenda barn Läs mer »

Ny chans! Almedalen, ren kompetensutveckling.

Ett avsnitt från sommaren 2022 då Livslångt var i Almedalen och upplevde hur de efterlängtade analoga mötena väckte lust till lärande och utveckling. Hör Carl Heath och Katarina Pietrzak prata igenom vad Almedalsveckan egentligen innebär, hur man bäst tar sig an den och vad de har lärt sig av den. Avsnitt 121 är en ny chans att höra samtal som spelades in precis under Ringmuren i Visby, och i inslaget hör du Jonas Edlund prata med Almedalsbesökare om vad som förde dem till Gotland denna vecka. Producent Sandra Löv.

Ny chans! Almedalen, ren kompetensutveckling. Läs mer »

Hans-Christian Nyström Äktenskapet och det livslånga lärandet

Midsommarhelgen står för dörren och just nu planerar många par ett vackert stundande sommarbröllo. Men vad betyder bröllop och äktenskap när det handlar om det livslånga lärandet? Mycket av det vi pratar om till vardags som lärande, handlar om annat än det vi lever genom att lära. Men kanske är det i just den delen vårt största lärande finns. Möt Hans-Christian Nyström, präst i Svenska kyrkan som vigt hundratals par och funderat mycket över det. Avsnitt 120 är ett samtal med honom, medverkar gör även nygifta Åsa Vikner på RISE. Programledare är Katarina Pietrzak och producent Sandra Löv.

Hans-Christian Nyström Äktenskapet och det livslånga lärandet Läs mer »

Karin Grönvall KB Kunskapens fysiska manifestation

Hon är riksbibliotekarie på Kungliga Biblioteket och brinner för platsen, kunskapen och bildningen. Möt Karin Grönvall om det rum biblioteken fortfarande utgör och den kunskap vi alla fortfarande söker i det rummet. Om Bibliotekens plats i det livsånga lärandet i en tid där fakta ibland ifrågasätts och där bildning ibland hamnar i skymundan. Avsnitt 119 leds av Katarina Pietrzak på RISE, medverkar gör Carl Heath och veckans gäst är Karin Grönvall, riksbibliotekarie. Producent är Sandra Löv.

Karin Grönvall KB Kunskapens fysiska manifestation Läs mer »

Utan syfte halkar eleverna ur – därför måste skolan förnyas.

Det är skolavslutningstider och parallellt med den blomstertid andas lärare och elever ut och längtar efter sommarlov. Ännu ett skolår är till ända. Planering väntar inför nästa. Men, kan skolan fortsätta som förut? Rustar den eleverna med det de behöver? Med det, som samhället behöver?

Möt Lotta Fransson och Micke Kring på RISE som båda jobbar med livslångt lärande mot skolan. Hör dem berätta om hur fler och fler elever inte vill eller klarar att gå till skolan, inte upplever att de lär sig i ett sammanhang, inte förstår meningen med det som som ska läras. I ett arbetsliv som ropar efter kompetens, som inte litar till skolan för att hitta den. Om matriser och kunskapskrav, regler och allt som hör en institution till, men som riskerar att bromsa den innovation samhället behöver. Avsnitt 118 är ett samtal om skolans behov av förnyelse och om hur det finns huvudmän som försöker skapa andra förutsättningar och kompetenser för framtiden. Medverkar gör Lotta Fransson och Micke Kring på RISE. Programledare är Katarina Pietrzak och producent Sandra Löv.

Utan syfte halkar eleverna ur – därför måste skolan förnyas. Läs mer »