En podd om lärande

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Ann-Therese Enarsson Futurion Livet behöver vara en vågrörelse

Vad tänkte du dig “bli” när du var liten? Idag visar många undersökningar att vi framåt kan förvänta oss många fler jobb i olika branscher över en livstid. Vi behöver sluta tänka block och hitta en sömlös vågrörelse som rör sig mellan lärande, arbete, kanske små mini-pensioner mitt i livet och sen tillbaka. Möt tankesmedjan Futurions VD Ann-Therese Enarsson som är en av alla som sitter och försöker rita på hur vårt liv kan komma att se ut framöver. Hur ska vi växa med våra jobb framöver och hinna lära oss det vi behöver under en livstid? Hur söker jag ny kunskap, när och hur tar jag mig an den? Om vilka framtida kompetenser som kommer vara viktigast, och om en lärande-resa över livet kan komma att se helt annorlunda och mer cirkulär ut än de färdiga block vi är vana vid att checka av. Och om att vi behöver provtesta fram human intelligens – som inte alls längre kan kallas för mjuka frågor.

I avsnitt 44 samtalar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE med Ann-Therese Enarsson, VD på TCO och TCO-förbundens tankesmedja Futurion.

InClubit360, att inkludera alla elever i lärande

Hur kan Virtual Reality inkludera elever med hög frånvaro i skolan? Inclubit-360 gör det möjligt för en elev att delta i den ordinarie undervisningen i klassrummet på distans utan att någon data lagras. Tekniken för InClubIT-360 är utvecklad i ett samarbete mellan Kungsbacka, Eskilstuna, Skellefteå och RISE, och arbetet är nu på väg in i nästa utvecklingsfas. Lév Grünberg, Kungsbacka kommun och Lars Lingman, RISE har båda varit aktiva i arbetet. I avsnitt 43 av Livslångt delar de med sig av såväl bakgrunden till projektet och hittills gjorda erfarenheter som hur tankarna kring den fortsatta utvecklingen går. Detta avsnitt har tidigare sänts som en del av Innovationsveckan från KR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.

Kristina Taylor Psykologförbundet Den svåra beteendeförändringen

Nytt år, nya föresatser, kanske till och med ett och annat nyårslöfte. I år ska jag träna mer, sluta med, lära mig…Alla har vi lovat, alla har vi varit på en inspirerande och upplyftande kurs efter vilken vi skulle ändra beteenden hos både oss själva och inom hela vår organisation. Vi lärde och sen…gick vi tillbaka till det vi brukade. Vare sig det handlar om gymet eller kosten eller det vi ville göra med vår jobbtillvaro. Vad gör det så svårt att ändra beteenden fast man vill? Och vad skulle hända med den tidsbrist vi oftast anger som anledning, om vi mätte, prioriterade och pratade om förändring, utveckling och lärande på andra sätt än vi gör idag?

Möt psykolog och ordförande i Psykologförbundet Kristina Taylor! Vi är framme vid avsnitt 42, där Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE också tar sig an utmaningen om just ändrade beteenden som de fick av en tidigare poddgäst under hösten 2021…

Bild: Fond&Fond

Carl Heath Organisera hjärnan som Wikipedia

Har du också flera fina anteckningsböcker inköpta för att skriva viktiga tankar i under nästa år? Eller har du fått en insikt värd att spara på bussen, och skrivit upp den nånstans i mobilen, där dina jobbanteckningar och listor helt orelaterat till varandra redan trängs? Du är förstås inte ensam och det är svårt att lära av allt klokt du tänker, om det är konstant utspritt och löst undanstoppat i minnet. Det här har Livslångts Carl Heath efter ett livs kamp funderat och klurat väldigt mycket på, och kanske har han hittat ett sätt att organisera sin hjärna med digitalt stöd. Hur hör du i avsnitt 41, i ett samtal med Katarina Pietrzak.

Länkar till verktyg som nämns i programmet:

https://obsidian.md/

https://readwise.io/

https://www.instapaper.com/

Siri Wikander People Growth Expert: Sluta tvinga, börja sälja!

Vi går bortom det gamla och nosar på vad det nya lärandet kan innebära. Möt konsulten och experten på hur lärandet ska kunna växa i en organisation, Siri Wikander som menar att man behöver locka in människor i nödvändigheten att lära. Om hur att det nya ledarskapet kan vara lite vilset, när det stora lärandet sker ute hos medarbetarna i deras team. Om vilka de rätta frågorna att ha i fokus är.

Och vad väljer Siri – att ge feedback, eller be om den? Det hör du i avsnitt 40, som är ett samtal mellan Siri Wikander på Beyond Learning tillsammans med Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE.

Johan Cedermark Trainstation skapar självkänsla för världens barn

-Jag ville stödja barn att bli digitala producenter istället för passiva konsumenter. I grunden har jag en vision att förändra hela det svenska skolsystemet och sättet att lära sig saker på, vi har en enorm utmaning framför oss.

Möt Trainstations grundare och själen bakom initiativet – Johan Cedermark. Allt började som ett test i det egna hemområdet, där fritidsverksamheten inte längre lockade barnen. Istället satt de hemma och spelade, medan deras föräldrar säkerligen började fundera över skärmtiden. Men när fritidsgården blev till en fysisk plats för digitalt skapande, då kom barnen tillbaka och ville lära mer. Om och om igen. Så föddes idén att sprida möjligheten att lära för framtiden, till fler barn. Idag finns Trainstation inte bara i Vivalla Örebro, utan är på väg ut till fler platser i landet. Och målet, är självkänsla för alla barn.

Avsnitt 39 är ett samtal mellan Johan Cedermark från Trainstation, och Katarina Pietrzak och Lars Lingman på RISE,

Joel Hellermark Sanalabs bygger framtidens lärande

För 10 år sen gjorde han en presentation om lärande för Livslångts Lars Lingman – som Lars aldrig glömde. Idag är han 25-åringen som då läste akademiska papers, men som sen själv inte valde forskningsbanan, utan istället vill jobba mer hands on och skapa produkter som bygger framtidens lärande. Möt Joel Hellermark på Sanalabs, en AI-assisterad lärandeplattform online som känner dig, dina kunskaper och dina behov av lärande. Som totalt gör att du ska lära både mer och snabbare. Ett avsnitt om att proaktivt skapa förutsättningar för ditt och din organisations lärande. Och, ta kontroll över din egen kalender.

Avsnitt 38 är ett samtal mellan Joel Hellermark på Sanalabs, samt Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE. Om en framtid där vi kan koppla upp våra hjärnor för ladda ner information direkt därifrån, där vi får tillång till all världens information utan mellanled!

Björn Flintberg RISE och Anders Pettersson GR: Att skapa ett nytt ekosystem för lärande.

Vi hamnar ofta i samtalet kring hur systemen och strukturerna för lärande och utbildning i Sverige behöver förnyas, utvecklas och designas. För det finns stora utvecklingsmöjligheter, och även om kompetensförsörjning idag står högt upp på agendan för många inom både offentlig sektor och i näringslivet, så efterfrågas nu från allt fler håll också nya och mer effektfulla metoder och system.

I avsnitt 37 möter Katarina Pietrzak Björn Flintberg som är digital strateg på RISE och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav, som båda arbetar med att förnya och utveckla på området. Vi pratar om utmaningarna, men framför allt möjligheterna med att nyskapa för såväl individer som organisationer som behöver utveckla, hitta rätt kompetenser och möta framtida behov.

Tomas Björkman Ekskäret Världen behöver inre livslång vuxenutveckling

“Om man låter en arbetsplats självorganisera sig, så tycker hälften att det är helt underbart. Upp till hälften känner förvirring, ångest och till och med utmattning. Men alla har möjlighet att utveckla de inre förmågor som världen nu behöver”.

Han var den första i sin släkt att ta studenten och han satsade stort i finanssektorn. Från det hållet är hans vision och ambition idag att stödja Sveriges livslånga lärande genom fältet vuxenutveckling som hämtar näring i såväl utvecklingspsykologi som neurovetenskap. Möt Tomas Björkman, finansmannen, samhällsentreprenören och författaren som 2008 grundade stiftelsen Ekskäret för en mer mer medveten och hållbar samhällsutveckling med koppling till allas vår inre personliga resa.

Avsnitt 36 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Tomas Björkman.

Linda Sävhammar Götabiblioteken. Att vara den alla vågar fråga.

Banken skickar sina kunder dit för att de ska få hjälp med sitt bank-id. Den där svåra blanketten från Försäkringskassan kanske ingen annan kunde hjälpa till med. Hur ska jag lära mig min nya app, hur vet jag vilken information jag ska lita på eller hur ska jag hitta all information till min uppsats?

Veckans avsnitt har biblioteket i fokus. Och om du fortfarande tror att låna en bok är det du kan få hjälp med av en bibliotekarie (det är det också!) så är det här avsnittet för dig. Om biblioteket som lärandeplats, som en av få platser där allt lärande får plats. Om mötena det skapar och glappet det fyller i samhället, och om hur man nu tar sig an en helt ny digital tid. Möt Linda Sävhammar, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland som jobbar med platserna och personerna som är de som alla vågar fråga. Om allt.

Avsnitt 35 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Linda Sävhammar på Regionbibliotek Östergötland.