En podd om lärande

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Pär Lager Försvarshögskolan Lärande som grund inom varje människa

Vi behöver minska den avgrund som just nu öppnar sig mellan alla som satsar på lärande och kompetensutveckling – och de som inte gör det. Innovationstakten inom lärande går så enormt snabbt, och vi riskerar både som organisationer, som nation och som individer, att halka efter. Men det finns konkreta steg att ta och vi behöver börja gå. Möt författaren, ledaren och pedagogen Pär Lager bakom den nya och omtalade boken Upskill och Reskill som väcker frågor som; vad i ditt jobb/vilka moment tror du kommer ha försvunnit om 5 år? Vad tror du att det innebär för dig? Vems/vilkas ansvar känner du att det lärande som krävs sker övergripande på din arbetsplats?

Avsnitt 59 är ett samtal om att lära genom att göra, och om att förstå både varför du ska göra det, vad allt det där lärandet är om – och hur du kan ta dig an det. Medverkar gör Katarina Pietrzak och Lars Lingman från RISE, tillsammans med Pär Lager på Försvarshögskolan.

Karin Stenqvist läkare Viljan och modet att lära livet ut

Vad innebär ett verkligt livslångt lärande – hela livet och även efter det förväntade spannet ett yrkesliv? När vi förväntas gå i pension, men fortfarande känner ett engagemang för lärandet i arbetet. När vi vill dela kunskap och fortsätta att utvecklas i de frågor vi ägnat ett helt yrkesliv åt.

Hör Karin Stenqvist, tidigare infektionsläkare och smittskyddsläkare, numera medicinsk rådgivare inom sexuell hälsa och rättigheter, i ett samtal om hur man gör för att hoppa till nästa tuva i yrkeslivet, och pröva det nya och okända – även efter en förväntad pensionsålder.

Avsnitt 58 är ett samtal där Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE möter Karin Stenqvist om alla dessa frågor, och i en oväntad koppling får du höra en förebild möta dem som följer i spåren…

Gustaf Öqvist Seimyr Lexplore. Ögonen är hjärnans spegel

Dina ögonrörelser visar hur du läser och lär dig och forskningen på det har lett oss fram till teknik som idag stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter, men som också bidrar till ökat läsande på gruppnivå bland barn. .Hör Gustaf Öqvist Seimyr, forskare i ögonrörelse-mätning och läsning vid Karolinska Institutet och den bakom den forskning som nu utvecklats i bolaget Lexplore, med visionen om att alla barn ska hitta till läsningens magi. Genom tekniken kan lärare och skolor få bättre förutsättningar i sin vardag att kunna hjälpa alla sina elever.

Avsnitt 57 är ett samtal mellan Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE, och Gustaf Öqvist Seimyr, datorlingvisten som disputerade 2006 vid Uppsala Universitet på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner.

Lars Strannegård Handelshögskolan Kunskap som känns

I det ingenjörsland som Sverige så ofta sägs vara, behöver vi kanske än mer medvetet göra plats för det intellektuella klipulver som andra dimensioner i lärandet kan bidra med. Om estetikens, skönhetens, konstens litteraturens, sportens och känslans plats och om hur viktigt det är att erbjuda, men aldrig tvinga in människor – i andra världar och platser än de invanda. Platser som väcker lusten och gnistan för att lära nytt. Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i företagsekonomi vill röra om i själen.

Avsnitt 56 är ett sinnesvidgande samtal om känslans plats i det eviga lärandet, med Katarina Pietrzak och Lars Lingman på RISE, och Lars Strannegård på Handelshögskolan.

Ilona Taimela drev hemlig skola för fängslade barn i Syrien – över WhatsApp

Hon fick en fråga om att bidra till undervisning av de finska barn som av sina föräldrar förts till eller som fötts i Syrien, där de sen hamnat i fängelseläger. Ett drygt år senare hade Ilona Taimela och hennes kollega skapat utbildning för 23 barn mellan 3 och 19 år, med hemliga lektioner över chatt-appen WhatsApp.

Avsnitt 55 – om den mänskliga rättigheten lärande och utbildning, för alla barn oavsett . Även för dem i läger där mobiltelefoner är förbjudna och måste gömmas och där vissa inte vet vad ett hus är. För att de aldrig sett ett sånt.

Hör Ilona Taimela utbildningskonsult, lärare och föreläsare, berätta den osannolika historien om hur barn lärde sig läsa och följa sin läroplan, med hjälp av text, röstmeddelanden och e-mojis. Från RISE medverkar Katarina Pietrzak och Carl Heath.

Anna Teljfors MSB Lärande i kris och dödsångest.

De senaste veckorna har varit intensiva och återigen har hon fått anledning att fundera på hur man kan kommunicera och hjälp folk att lära sig nytt, när hotet känns närmare och oron ökar. Möt Anna Teljfors, risk- och kriskommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om hur det är att möta människors behov av att prata om allt ifrån varför inte salt står på rekommendationslistorna för krislådan hemma, till ren ångest över tillgången på skyddsrum. Och om hur vi alla har beredskapsansvar, alltid. Men när det med ett krig i vårt närområde blir en brutal påminnelse, som också gör att alla steppar upp. Vilket faktiskt också, kan kännas bra.

Avsnitt 54 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak på RISE och Anna Teljfors på MSB.

Annika Rabo SU Konspirationsteoretiker inga galna foliehattar

I en tid av starka krafter i världen som vill kontrollera information och vår förmåga (eller oförmåga) att se fakta – pratar vi med professorn som i sin ungdom själv upplevde mekanismerna och känslan av att något eller någon ligger bakom illasinnade komplotter. Möt Annika Rabo, professor i socialantropologi och medlem i Comparative Analysis of Conspiracy Theories – ett europeiskt nätverk med fler än 160 forskare från 40 länder.

Under livet som socialantroplog har det blivit många koppar kaffe med en mängd människor i både Beirut och Aleppo, där Annika länge försökt förstå ett vardagsliv där stark skepsis, genuin oro eller ångest tagit över och skapat konspirationsteorier som genomsyrar allt. Och där hon upptäckt att det i princip är omöjligt att bryta igenom det, med information eller kunskap. Det, måste ske långt innan teorierna har fått fäste.

Avsnitt 53 är ett samtal mellan Annika Rabo professor vid Stockholms universitet, och Lars Lingman och Katarina Pietrzak på RISE.

Livslångt ett år

Det 52:a avsnittet är här och Livslångt firar ett år i etern! Häng med i vår summering och reflektion av det, i samtalen om det som verkligen stannat kvar i minnet. Ta del av Katarinas, Lars och Carls eget lärande med podden och följ insikterna om hela fältet som under året verkligen exploderat. Vi hoppar mellan bubblor, vi rörs av att lärande stärker ungas självkänsla och vi pratar om vad varande-kompetenser egentligen innebär. Vi känner kraften i en story och funderar kring vad Sverige behöver för att stå sig i framtiden. Vi hyllar papper och penna – och drömmer om framtiden.

Du får en mängd godbitar från de senaste 12 månaderna, och missa för allt i världen inte när de riktigt dolda talangerna kommer fram…Avsnitt 52 är en berg- och dalbana till jubileumssamtal mellan poddmakarna Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Carl Heath på RISE.

Richard Berge Sundwall Schemalagt mellanrumslärande i Sollentuna kommun

Respekterar du mötet med dig själv? Och kan man schemalägga tid för lärande?

Klart vi ska vara en lärande organisation. Klart vi ska prioritera lärande i vardagen. Klart vi är en verksamhet som ägnar oss åt kunskap. Ja, lätt att säga, svårt att prioritera och få till. Hör hur man på en enhet i Sollentuna kommun i Stockholm har försökt att ge faktiska förutsättningar för prioriteringen lärande, om vad som funkat och vad som varit svårt.
För hur gör man när man ska hitta mellanrummen mellan alla leveranserna, deadlines och presentationer som ska göras, och sätta hjärnan i ett tillstånd av nyfiket lärande? Och vad har de flesta egentligen för bild av hur lärande på jobbet går till? En enda aha-upplevelse kan faktiskt ändra på just det…


I avsnitt 51 delar Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE utmaningar och lär ihop med Richard Berge Sundwall, kommunikationsstrateg på Sollentuna kommun

Sven-Eric Liedman Så bildas en människa

Ordinarie avsnitt av Livslångt utgår pga händelserna i omvärlden och sänds senare. Istället repriserar vi detta avsnitt från 2021.

Om fantasi, kunskapsglädje och lärande, från Platons studenter i 50-årsåldern – och fram till hur vi lär oss idag. Om vad som skiljer bildning från utbildning och hur man i den skillnaden behöver identifiera det livslånga lärandet – för sin egen skull. Där behovet av både snabbt och långsamt lärande finns och där veckans gäst längtar efter att se en starkare folkbildning även i interneteran.
Avsnitt 50 är ett samtal om att vara människa i vår tid och i en värld där bildningsideal och odlande av mänsklighet och demokratiska värden kanske aldrig varit viktigare. Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE möter Sven-Eric Liedman, pensionär och professor i idé- och lärdomshistoria.