En podd om lärande

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Tomas Björkman Ekskäret Världen behöver inre livslång vuxenutveckling

“Om man låter en arbetsplats självorganisera sig, så tycker hälften att det är helt underbart. Upp till hälften känner förvirring, ångest och till och med utmattning. Men alla har möjlighet att utveckla de inre förmågor som världen nu behöver”.

Han var den första i sin släkt att ta studenten och han satsade stort i finanssektorn. Från det hållet är hans vision och ambition idag att stödja Sveriges livslånga lärande genom fältet vuxenutveckling som hämtar näring i såväl utvecklingspsykologi som neurovetenskap. Möt Tomas Björkman, finansmannen, samhällsentreprenören och författaren som 2008 grundade stiftelsen Ekskäret för en mer mer medveten och hållbar samhällsutveckling med koppling till allas vår inre personliga resa.

Avsnitt 36 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Tomas Björkman.

Linda Sävhammar Götabiblioteken. Att vara den alla vågar fråga.

Banken skickar sina kunder dit för att de ska få hjälp med sitt bank-id. Den där svåra blanketten från Försäkringskassan kanske ingen annan kunde hjälpa till med. Hur ska jag lära mig min nya app, hur vet jag vilken information jag ska lita på eller hur ska jag hitta all information till min uppsats?

Veckans avsnitt har biblioteket i fokus. Och om du fortfarande tror att låna en bok är det du kan få hjälp med av en bibliotekarie (det är det också!) så är det här avsnittet för dig. Om biblioteket som lärandeplats, som en av få platser där allt lärande får plats. Om mötena det skapar och glappet det fyller i samhället, och om hur man nu tar sig an en helt ny digital tid. Möt Linda Sävhammar, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland som jobbar med platserna och personerna som är de som alla vågar fråga. Om allt.

Avsnitt 35 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Linda Sävhammar på Regionbibliotek Östergötland.

Henrik Brändén Det går inte att skrämma fram lärande

Han är molekylärbiologen som hjälper lärare att förstå vilka förutsättningar hjärnan behöver för att lära. Som att det inte går att hota fram lärande. Eller som att hjärnan behöver skapa egna mönster för att förstå, oavsett om de mönstren är sanna eller inte. Möt Henrik Brändén som vet varför tillit är det en av de viktigaste beståndsdelarna när du vill förmedla kunskap och om hur alla nervceller är inbäddade i och därför påverkade av känslornas kemikalier i kroppen. Ta del av hur han ser tydliga revir mellan pedagogik och neurovetenskap, men tror att de båda kommer gå ihop till slut till en helhet.

Avsnitt 34 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Henrik Brändén som är molekylärbiolog, vetenskapsskribent, författare och till hela sin natur, pedagog.

Stefan Wendin Neo4J Att avlära och lära av historien

I hela sitt liv har han fått höra att han hoppar omkring utan rikting. Genom det har han hunnit med flera karriärer och idag är han Global Head of Business Design and Strategic Programs – på Neo4j Innovation Lab, ett Silicon Valley-baserat bolag som jobbar med grafdatabaser tillsammans med kunder som NASA, Ebay och Walmart.

Följ med i ett vindlande avsnitt som rör sig från allt mellan rädsla, snålhet, lathet och fördomar hos oss människor som gör att vi har svårt att lära genom det som redan hänt – till hur AI egentligen är uppbyggt. Vi pratar om att avlära det vi trodde oss veta och om att bryta invanda mönster. Ett avsnitt att fokuserat ta del av och låta perspektiven vidgas. Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Björn Flintberg på RISE, och Stefan Wendin på Neo4J.

Maria Rosendahl Teknikföretagen Vi måste öka insikten om lärandet som strategi

“Den kunskap du redan har ska inte behöva läras om i nya kurser, för det inte går att visa att du redan har kunskapen.”

Lärande och utveckling behöver bli var människas egendom och medvetenheten om hur viktigt det livslånga lärandet är för alla företag, behöver öka. Vi pratar med Maria Rosendahl Näringspolitisk chef på Teknikföretagen som är företrädare för drygt 4000 teknikföretag i Sverige, med alla sina olika behov. Men alla med det gemensamt att det är viktigt att identifiera hur en strategi för lärande kan se ut. Hör om hur hon vill öka insikten om den strategiska vikten av livslångt lärande på arbetsmarknaden, om hur hindren för yrkesverksamma att ta del av lärande och kompetensutveckling behöver sänkas och hur frågan om validering behöver utvecklas. Vi nosar också på hur andra länder far efter samma typer av lösningar och utveckling, när det gäller att sätta livslångt lärande på agendan.

Avsnitt 33 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Carl Heath på RISE, och Maria Rosendahl på Teknikföretagen

Thekla Schneede Att veckla ut människor

Vad är det för mekanismer som behöver finnas i en organisation som vill vara lärande och skapa processer där människor vecklas ut och växer. Hur märks det om du har en sån organisation, vilka beteenden finns på plats och vem driver hela utvecklingen av att bli – lärande? Möt Thekla Schneede, legitimerad psykolog och organisationskonsult, om att komma in i olika organisationer och stödja utveckling och lärande, i en tid där inte längre HR eller en utbildningsavdelning äger frågan om lärande. Utan där alla tillsammans måste skapa, bära och utöva det tillsammans. Hör också om betydelsen av ett lärande ledarskap, självledarskap och vikten av psykologisk trygghet i en tid av kontinuerligt lärande och stark komplexitet i vår omvärld.

Avsnitt 32 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak och Lotta Schibbye Fredriksson på RISE, och psykologen Thekla Schneede, som också är verksam som lärare och handledare på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Oscar Stege Unger Inte fast i formen, fast i målet

Han står i en korsning där näringsliv, forskning och politik möts och där får han sina idéer som alla drivs av en och samma vision. Den om samverkan och lärande av varandra. Möt Oscar Stege Unger, som med en fot i Wallenbergsfären och den andra i kidsens skidbacke skapar relationer. Hör honom berätta om projekt som Digital Idag, Forum för omställning eller Beredskapslyftet, där det tog några dagar innan hans idé om att skapa en bro mellan permitterade flygvärdinnor och vårdens stora behov under pandemin, var verklighet. Möt en engagerad trebarnspappa och fritidsmusiker som vill skapa bättre förutsättningar för varje individ.

Avsnitt 31 är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Oscar Stege Unger.

Petri Salo Från punkare till professor

Han är professorn i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi, som längtar tillbaka till tiden då kafferasten kunde ta 45 minuter för att olika bildningsideal diskuterades. Han brinner för meningsfullt lärande och blir frustrerad och förbannad över tomma begrepp och utarmning av det vi menar med livslångt lärande. Missa inte punkaren som blev professor och som vill ta oss ur våra cementerade tankemodeller från industrisamhället om vad arbete och lärande är. Och som pratar om våra olika kompetenser i utförande, agerande och varande. Och hans svar på vad en lärande organisation egentligen är, är enklare än du nånsin kan föreställa dig. Vad det är, hör du i avsnitt 30 av Livslångt i ett samtal mellan Petri Salo och Katarina Pietrzak.

Christian Landgren Lärandet bortom innovationsteatern

Han har drivit samma företag sen han var 17 år och medvetet organiserat och strukturerat för att lärandet i organisationen alltid ska få ta plats. Hör Christian Landgren på Iteam berätta om hur man jobbar med lärande och nytänkade i varje steg, långt bort från det han kallar “innovationsteater för syns skull”. Om det egna lärandet bortom det formella utbildningsväsendet och om den stora önskan om att hitta öppna dörrar till rum att gå in i för att lära nytt. En drivkraft där just den önskan att bidra, utveckla och förändra, till slut ledde honom till att ligga i öppen konflikt med Stockholms Stad kring initiativet och appen Öppna skolplattformen.

Avsnitt är ett samtal mellan Christian Landgren, Katarina Pietrzak och Carl Heath.

Emma Stenström Bubble Hopping

Att försöka förstå och ta in så många olika perspektiv som möjligt, är ett sätt att förstå och lära sig den komplexa värld vi lever i. Ibland träffar man också någon som skapar en forskningsmetod av det – och dessutom lever den själv. Möt Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare gästprofessor vid Konstfack, som skriver, läser, forskar, föreläser, undervisar, yogar, mediterar och dansar burlesk. Hör om metoden, undervisningen och forskningen hon skapar ihop med sina studenter kring att hoppa ur sin egen verklighets bubbla, för att förstå någon annans. Samt hur hon verkligen hoppar själv.

Avsnitt 29 av Livslångt är ett samtal mellan Katarina Pietrzak, Lars Lingman och Emma Stenström. Musiken i slutet av avsnittet kommer från The 9th Annual New Orleans Burlesque Festival på youtube, med Miss Miranda.